Hand

icon_mini_faq För ca 4 v. sedan bröt jag mitt mellanhandsben och fick en gipsskena vilken jag efter 3 veckor senare tog bort på ortopedmottagningen i Helsingborg. Läkaren sa att jag skulle vänta 3 veckor till innan jag kunde börja träna igen, dvs. träna med vikter. Kan jag vara säker på att mitt mellanhandsben är helt efter de 6 veckor som passerat? Det rörde sig inte om en spricka utan om ett helt brutet ben, en fraktur.

icon_mini_register Utan att veta hur din fraktur av mellanhandsbenet såg ut, kan jag med vägledning av den behandling din ortoped givit dig dra slutsatsen att frakturen varit relativt okomplicerad. Utan att ha mer information om skadan får jag försöka besvara frågan mera allmänt. En okomplicerad fraktur läker normalt inom 6 veckor, under gynnsamma omständigheter ännu snabbare. I ditt fall är din ålder en sådan gynnsam faktor.
Tecken på att en fraktur inte är läkt är instabilitet och smärta, så eventuell smärta vid återuppträning kan vara tecken på att frakturen ännu inte är helt läkt.

icon_mini_profile Doktor J. B.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024