p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
16

Att röntga skelettåldern


Kan man röntga tillväxtszonen hos er, så fall hur går det till?

Handröntgen för bedömning av tillväxt

Hand

Genom att ta en röntgenbild av handen (oftast vänster) kan man avgöra någorlunda hur länge en individ kommer att fortsätta att växa. På röntgenbilden bedömmer man då hur mycket (eller lite) de sk. tillväxtzonerna (fogar) har slutit sig. När dessa fogar väl är igenslutna växer man inte längre och kan inte heller påverka tillväxten på medicinskt väg.

Tidigare tittade man på dessa zoner främst i handloven medan man idag enbart gör denna bedömning av fingrarnas ben. Det finns en speciell enhetlig skala med bla. preciserade röntgenbilder som man jämför med för att utröna hur länge tillväxten fortgår för barnet. Dessa skalor är något olika för pojkar och flickor. Pojkar växer generellt något längre tid än flickor.

Denna undersökning görs nog på alla röntgenavdelningar.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

1 kommentar

  1. Fredrik J. kommenterar:

    Tittar man även på handens längd i förhållande till ålder vid en sådan undersökning?

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.