Levercystor

Jag har just fått besked om att de har hittat cystliknande förändringar i lever och njurar. Vad menas med det? Är de cystor eller är det ett cancerbesked?

Både lever- och njurcystor är mycket vanliga och helt ofarliga. Det finns cancertumörer med inslag av cystförändringar men oftast är dessa lätta att skilja åt.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Undersökning av sköldkörteln

Fått beskedet: cysta på sköldskörteln. Vad innebär det? Hur går undersökningen till?

Detta är för lite information för att vi ska kunna svara på.
Sköldkörteln kan undersökas med datortomografi (CT), magnetkamera (MR), scintigrafi, mm.
Hör med din doktor som remitterar dig för denna undersökning vad för undersökning det avser samt hur denna går till.

K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cysta i hjärnan

Fråga Vad menas med cystliknande förändring i hjärnan???
Har gjort en datortomografi av hjärnan o ska nu in på MR då en cystliknande förändring har hittats , vad menas med detta kan det vara något livshotande är mycket orolig nu om vad MR ska säga.

SvarCysta är en blåsliknande struktur med inkapslad vätska av något slag. En cysta som inte ger obehag eller misstänks som malign låter man oftast vara. Tömmer man en cysta kan denna fylla på sig igen. Flertalet typer av cystor är också allmänt förekommande som t.ex. njurcystor. En cysta inom skallen kan vara en utbuckning/defekt  av hjärnhinnan och innehålla vanlig likvor som även finns omkring hjärnan och ner i ryggmärgskanalen.

Våra radiologer kan oftast klassificera en cysta som benign eller malign utifrån vad den innehåller som med relativt stor säkerhet kan avgöras på MR-bilden, hur dess väggar ser ut samt hur komplex denna cysta är. Detta ses oftast mycket bra med en MR.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cysta i ländryggen

Fråga Har haft domningar, pirr etc under två år i ett ben. I vår fick jag komma till neurolog och i veckan gjordes en MR röntgen.
Resultatet via telefon var cysta i ländryggen, med största sannolikhet orsaken till besvären, ofarlig, tas bort med kirurgi.
Hur kan man veta att en cysta är ofarlig? Vilken del är ländrygg och var kan cystan sitta? Vilka skador på nerverna kan ske om den inte tas bort eller att det dröjer med operation.
Informationen nu var att sommar och semestrar hindrar snabb åtgärd.

Svar En cysta är oftast en vätskefylld blåsa. Dessa är även oftast av ofarlig natur. Däremot kan en cysta orsaka obehag beroende på var den är lokaliserad. Den kan trycka  mot omgivande strukturer som då kan vara blodkärl, nerver, gallgångar, etc. som i sin tur då ger en sjuklig process.
En cysta i rygmärgskanalen utgörs troligast av ryggmärgsvätska (liqvor). Dvs. den egna vätskan som omger hjärnan. Denna cysta kan vara medfödd som så många andra cystor är men också uppkommen efter ett trauma mot ryggen . Oftast upptäcks en cysta av en slump i samband med annan undersökning om den inte gett besvär.

MR är det bästa via har på att diagnostisera mjukdelarna inom centrala nervsystemet. När man avgör typ av cysta tittar man på innehåll och cystan väggar. Härigenom kan man då med relativt stor säkerhet klassificera cystan.

Svarat av K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Bencysta

Fråga Man har genom slätröntgen konstaterat att jag har bl.a en degenerativ cysta i överarmshuvudet.
Hur vet man om denna är bening eller ej? Utreds alla degenerativa cystor? I mitt fall upptäcktes den
i samband med misstanke om rotatorcuffskada tendinit,axel-luxation.

Svar

Bencysta
Bencysta

 Bencystor i axelregionen är ”vanligt” förekommande.
Dessa cystor är i de flesta fallen helt ofarliga (benigna) och får ses enbart som en enkel rundad defekt i benet med vätskeinnehåll. Detta går enkelt att avgöra på röntgenbilderna.
Det är ovanligt med cystliknande tumörer i axelregionen. Dessa förekommer mer på andra ställen i skelettet. Cystliknande tumörer i ben kan vara osteoklastom (i tidigt skede),  eosinofilt granulom (anses benign om den skrapas ur) eller aneurysmal bencysta (mer ovanlig men oftast godartad kärltumör).

Enkla bencystor utreds inte vidare radiologiskt.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Etik och utlåtande

Fråga Jag är en 16årig tjej som  i år fick reda på att jag hade en tumör (cysta) på min äggstock. Jag hade vart på en njur röntgen och blivit ombedd att komma tillbaka senare under dagen för att göra ett ultraljud.  Läkaren mixtrade o donade men efter ett tag kunde undersökningen börja. Läkaren frågade inte någon gång under tiden om jag hade någon anhörig med mig. För min moster satt utanför o väntade. Men efter ett tag så säger läkaren till mig att: ja det ser ut som att du har en tumör här!.. Jag blev ju väldigt ledsen för de första jag tänkte på var ju canser.
För det första jag tänkte på var ju cancer men han sa bara att det är vanligt att unga tjejer får tumörer och i dom flesta fall brukar dom försvinna efter ett tag.

Får verkligen läkare göra så här?? Bara säga rakt upp o ner att man har en tumör?? Utan att fråga om man har med sig någon anhörig??!…  Själv så tyckte jag att det var väldigt fel!  Men jag vet ju inte riktigt vad som är rätt eller fel på detta.. Vad säger ni?

Cysta
Klicka på bilden

Svar Nej din läkare FÅR INTE yttra sig sådär till dig direkt utan du har sällskap av någon närstående vuxen!
Att delge en patient svar från en undersökning regleras av flera paragrafer i Patientlagen. Där står bla ”När patienten är ett barn (<18år) ska även barnets vårdnadshavare
få informationen” samt ”Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad…”.

Hur man blir bemött beror mycket på personlighet hos motparten. Det kan tyckas enormt oetiskt att oförberett slänga ur sig denna diagnos (resultatet av undersökningen) till dig. Även om den förmodligen inte var av den allvarligare sorten (vattenfylld cysta?).  Men för dig som hör detta för första gången upplever det mer allvarligt. Läkaren får således väga sina uttalande mot detta.

Inte bara för att du är ung, vilket dock gör det ännu viktigare för ett genomtänkt förfarande, utan detta gäller oavsett åldersgrupp, socialgrupp, mm. som man för en dialog med.
Man borde kunna kräva lite bättre med tanke på att i läkarutbildningen ingår flera återkommande teman om etik och patientkommunikation.
Att en läkare kan upplevas ”fumlig” och ”virrig” betyder dock inte på okunskap hos denne. Det är återigen en personlighet som visar sig.

Att som vårdpersonal hela tiden ”väga sina ord på tungan” i vårdarbetet kan avtrubba det personliga bemötandet mellan vårdpersonal och patient oavsiktligt. Det är dock lätt att säga fel i ett hetsigt och kravfyllt arbete som vårdyrket utgör!

Våra läkare meddelar ofta patienterna resultat i samband med någon specifik undersökning eller om patienten frågar… om detta nu inte visat sig vara mer allvarligt. Om ”invecklade besked” ska delges en patient ska detta ske hos den egna doktorn och/eller i sällskap med annhörig, god vän, etc.  Aldrig oförberett!

Svarat av K. T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cysta i hjärnan

Fråga Jag var på en MR-skalle och fick svaret, jag har en vattenfylld cysta i hjärnan samt att ena hjärn halvan hänger lite längre ner i bakhuvudet. Vad heter detta?
Är det farligt? Hur kommer dom gå vidare med detta?

Svar Cystor kan sitta lite varstans i hjärnan. Hur allvarligt dom ska anses vara beror på var i hjärnan den sitter. En komplikation av en växande cysta eller annan exspansivitet inom ett stängt utrymme, som skallen utgör för hjärnan, kan bli en sk. herniering. Detta betyder att en växande cystan eller annan exspansivitet tränger undan/förskjuter övrig hjärnmassa. Denna process kan ibland då ställa till andra problem i hjärnan som t.ex. att på något sätt hindra flödet av liqour mellan hjärnventriklarna.

Det förekommer att människor som har migränliknande huvudvärk även vid en senare MR-undersökning påvisats ha någon form av cysta i hjärnan. Dom flesta typer av cystor i huvudet får anses som beskedliga såvida inte ens egen doktor meddelat annat. Man brukar kontrollera dessa i olika långa intervaller beroende på typ av cysta och läge.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ej önskad publicering men då ingen kontaktväg till avsändare
medföljer fråga publicerar vi utdrag och svar!

Cysta

icon_mini_faq Kan man missa cystor/tumörer i hjärnan om man ej använder kontrastvätska? Varför använder man kontrastvätska? Kan man se ärrbildningar efter en choroideus-cysta om den har försvunnit?

icon_mini_register Kontrastmedel använder man för att förstärka ev. förändringar i bilden. Dvs. blodrika strukturer ändrar svärtningen på röntgenbilden med kontrast. Kontrast kan man använda för att t.ex. påvisa patologiska förändringar i ett organ.

För att enbart se cystor på en bild krävs normalt ingen kontrast. Detta gäller både för datortomografen (CT) och magnetkameran (MR).
Många tumörsorter syns dock bättre på bild med kontrast jämfört med omgivande organ. Detta då nästan samtliga tumörtyper är väldigt kärlrika.

Det går att se lämningar efter tidigare cystor men någon ärrbildning blir det inte efter en tömd cysta.

icon_mini_profile C-G. S. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs Lasarett