Cystor i levern

 Jag har fått utdrag från min journal har gjort en ct-röntgen där står tre mindre förändringari levern som tolkas som benigna cystor . Om det är malingt hur vet man det? inga prover tagna. Där står även misstanke om degenarativt betingad cysta i höger acetabulum.jag har fortfarande ont i magen o höger sida.

 De fynd du beskriver är helt godartade och har ingen koppling till buksmärtorna.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Hur bedöms en CT-skalle

 Jag undrar om man kan missa en tumör/cysta i hjärnan, om man inte använder kontrast vi datortomografi? Vad kollar ni efter i era bilder med frågeställning tumör utan kontrast?

CT-skalle normal symetri
CT-skalle

 De flesta initiala CT-undersökningarna av skallen där frågeställningar från remittent gäller allmän patologi (inkl. tumör, cysta…) inom skallen görs oftast utan kontrastmedel. Patienten har då blivit remitterad för en CT-skalle pga. mer diffusa symtom som då ofta beskrivs vara ihållande huvudvärk, yrsel, mm.

En datortomografi (CT) av skallen utan kontrastmedel görs enkelt och snabbt. Denna kan då forhoppningsvis avskriva allvarligare patologi i skallen. En ev. vidare utredning kan sedan fortgå mer ”avslappnat”. 

En undersökning utan kontrast ger bra bilder utav hjärnans utseende samt symetri. Våra radiologer tittar då på förhållandet mellan den gråa och vita substansen. Även defekter (infarkt, cysta, blödning, mm.) i hjärnmassan kan ses (om de inte är för små eller nya). Hjärnans mittfåra ska vara rak utan överskjutning. Likaså bedöms ventriklarnas storlek. Även det stora venösa system i bakhuvudet, som leder blodet från hjärnan, kan man göra en grov bedömning av utan kontrast.

Enbart en röntgenundersökning kan aldrig anses som 100%. Denna undersökning ska ses som en kompletterande undersökning till den kliniska utredningen där misstankar avskrives helt, stärks eller bekräftast.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

En echinokockinfektion

FrågaJag fick väldigt konstig stramande känsla på hö sidan nedanför revben och svullnad om buken.(gallblåsan bortop 15 år sedan)
Ultraljud visade cystor i levern. Levern måttligt förstorad. Gjorde även CT och det visade detsamma små multipla cystor.
Nu undrar jag bara kan det vara Echinococc som orsakat detta.? Varit en del utomlands Brasilien och i Thailand. Nu började besvären efter min senaste resa till Thailand i år.Vilket blodprov ska man ta för att konstatera om man har Echinococcer? Vad heter blodprovet? Kan alkoholhaltiga dryck försämra tillståndet?då menar jag ett glas rött vin? Varför får man cystor? Hur stor risk är det att cystorna blir maligna?

echinokockmask_1
Bild från CDC, Atlanta, USA

SvarCystor i levern är relativt vanliga och hittas oftast som bifynd vid annan undersökning. Det stora flertalet av hittade levercystor är helt ofarliga.
Det kan gå år innan echinokockcystorna har vuxit till sig att de ger några symtom. Symtomen kan vara buksmärtor, viktnedgång och ikterus (gulsot) beroende på storlek och lokalisation av dessa cystor.
Med ultraljud kan man oftast lätt kategorisera en cysta bla. genom cystans innehåll. Med ett enkelt ultraljud kan man även diagnostisera en echinokockcysta. Man kan se parasiten röra sig inuti cystan! Även blodprov där man finner  antikroppar mot parasiten kan ge ett svar. Behandlingen är oftast medicinering under flera månader.

Echinokockinfektion är dock mycket ovanlig i Sverige. Mellan 2004 till 2010 finns inga nya diagnostiserade fall dokumenterade inom landet. Sjukdommen blev anmälningspliktig 2004.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborgs lasarett

Echinocock-cystor

Jag fick väldigt konstig stramande känsla på hö sidan nedanför revben och svullnad om buken (gallblåsan bortop 15 år sedan).
Ultraljud visade cystor i levern. Levern måttligt förstorad. Gjorde även Ct och det visade detsamma små multipla cystor. Nu undrar jag bara kan det vara Echinococc som orsakat detta.?
Varit en del utomlands Brasilien och i Thailand. Nu började besvären efter min senaste resa till Thailand i år i Februari.
Vilket blodprov ska man ta för att konstatera om man har Echinococcer? Vad heter blodprovet? Kan alkoholhaltiga dryck försämra tillståndet? Då menar jag ett glas rött vin? Varför får man cystor? Hur stor risk är det att cystorna blir maligna?

echinocock-cysta
Ultraljud lever

Cystor kan man ofta klassificera med ultraljud.
”Normala” cystor har oftast en skarp ”kant” och utgörs av mer eller mindre flytande vätskeinnehåll.
Ekinokock-cystor (echinocock) uppkommer av blåsmasken som förekommer hos bla. hundar, får och getter men kan överföras till människor. Människan smittas huvudsakligen via födan.

Ekinokock-cystor utvecklas normalt långsamt. Det kan dröja flera år innan symtomen visar sig. Dessa larver bildar cystor som kan finnas på flera ställen i kroppen men förhållningvis vanligast i levern.
En ekinokock-cysta har, i motsatts till ”normala” cystor, en tjock oregelbunden vägg som ”laddar upp” med kontrastmedel då detta tillförs blodet. Flera av dessa cystor bildar karakteristiska grupper på lokalisationsstället. Vår väldigt skickliga sonograf eller annan läkare kan även med ultraljudet ibland se ekinokock-cystornas innehåll. Dvs. larven som då rör sig.
Ultraljudsfyndet ska komplettera de kliniska blodproverna däri man då finner antikroppar mot masken.

CT visar även cystor men man har svårt att mer dynamiskt följa hur ev. uppladning av cysta, innehåll och dess kanter sker med kontrastmedel då CT-bilderna är statiska. CT’n tar ”ögonblicksbilder” så att säga men ger en väldigt bra översiktsbild….
Vilka kliniska prover som är aktuella för dig samt livsföring är en fråga för din egen doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cysta vid MR-hjärna

Jag svimmade ihop en del och va borta från 5-10 min innan jag vaknade kan även svimma sittandes. Gjorde en magnet röntgen och de kom fram till att jag har en Cysta mellan mina hjärnhalvor vad gör det? är det farligt? Går den att ta bort?

Många cystor som hittas i hjärnan hittas vid undersökning av annan orsak. Dessa är så kallade ”bifynd”. Dessa cystor ger oftast inga symtom utan ”bara finns där”. Vissa typer av cystor är även medfödda.
Dock kan cystor i hjärnan ge symtom som då föranlett en undersökning. Vilka symtom cystan ger beror ofta på vilken storlek och var den sitter. Påverkar den bl.a. ventrikelflödet av likvor ger detta oftast symtom. Tryckförändringar i skallen kan ge yrsel, huvudvärk, illamående, etc. Beroende på typ av cysta samt vilka symtom den ger kan man antingen följa förloppet eller om så behövs operera.
Men vilken typ av cysta det rör sig om och om en ev. behandling av denna är indicerad kan våra radiologer inte ge dig svar på. Likaså om det är denna cysta som är orsaken till dina svimningar.
Detta bör du höra med din egen doktor.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Psykisk påverkan av cysta

Kan cystor vara orsak till psykiska problem? Dvs. kan en cysta ligga och trycka på det område i hjärnan där den ”psykiska centralen” ligger? Kan problemen isåfall försvinna/minskas om cystan tas bort?

Det finns ingen specifik ”psyk-central” i hjärnan. Vanliga benigna cystor (exv. araknoidalcysta) i skallen ses oftast som sk. bifynd vid röntgenundersökningar av annan orsak. Dessa ger normalt inga symtom såvidar de inte genom sin lokalisation eller storlek utövar tryck på känsliga strukturer inom hjärnan. Hur symtomen i så fall ter sig neurologiskt är omöjligt att svara på då det som sagt helt beror på vilka strukturer i hjärnan som påverkas och vad dessa då styr kroppsligt eller mentalt. Detta är dock mer en fråga för en neurolog.
En cysta som genom sin storlek påverkar sin omgivning som då ger neurologiska symtom kan då ev. opereras bort.

K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Risk för metastaser

Jag har en misstänkt förändring i vänsterleverloob på 1cm, och en benign cysta i levern också. Åker för Pet scanning och en biopsi. Finns det risker att det finns mer metastaser i kroppen?

Detta går inte att svara på utan att genomgått någon form av undersökning för detta.
CT är normalt bra för att leta ev. spridning av metastaser i olika delar av kroppen. Att sedan kombinera det med en PET-kamera som då kallas PET/CT är MYCKET bra.
Man hittar ev. förändringar som kanske varit för små, diffusa och av oklar natur, med enbart CT’n, då man nu med ett radioaktivt spårämne kan markerar ev. sjukliga processer. Så du kommer att genomgå den bästa undersökningen för detta ändamål som finns idag.
Genom biopsi (nålpunktion) får dom troligen även svar på vilken typ av oklar förändring som nu finns i levern.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Se cysta med ultraljud

Har blivit behandlad för ett ögonmelanom. Går därför på regelbundna ultraljud med kontrast av levern varje halvår. Det senaste ultraljudet visade en sannolik godartad cystisk förändring på levern ca 4 mm. Nästa ulraljud är planerad om ett halvår.
Hur säker kan man vara på att den är godartad? Kan en godartad förändras till en elakartad? Kan man med säkerhet se vilken sort det är med datortomografi?

Ultraljud med ultraljudskontrastmedel till blodet är en mycket bra metod för att klassificera en cysta.
En malign typ av cysta eller en infektiös (abscess) cysta laddar (fylls) oftast på något sätt upp med kontrast medan benigna (ofarliga) cystor inte alls gör så. Varken i eller runt cystan. Maligna eller infektiösa processer däremot bildar ofta blodkärl i eller i cystans vägg som tar till sig av kontrastmedel. Det kan vara svårt att göra en liknande klargörande klassificering av en cysta med enbart datortomografi (CT).
Så här vinner ultraljudet ofta över CT’n. Det finns dock som alltid undantag…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Diagnos av cysta i sköldkörteln

Jag har fått reda på via en ultraljudsundersökning att jag har en cysta i sköldkörteln i halsen. Den är bara ca 2-3 mm stor men har haft problem med tryck över strupen.
Räcker det med en ultraljudsundersökning för att se om den är godartad? enligt min läkare så säger hon att den är det.
Är de en tillräklig undersöknig för att uttala sig om det?

Ultraljud är den bästa metoden för undersökning av cystor i sköldkörteln.
När en cysta är så här liten är det högst osannolikt att den skulle utöva ett tryck mot strupen.

S. E. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Hjärncysta på MR

Har fått besked att det finns en två mm cysta i nucleus lentiformis som ser ut att vara av neuroepitelial typ. Hur kan man veta det? Syns detta vekligen på mr-röntgen?
Har dålig balans och ibland ofrivilliga rörelser.Kan en sådan cysta försvinna av sig själv och varför ställer en så liten cysta till så mycket problem. Är rullstolsburen på grund av falltendenserna. Jag har fått höra att man vet vad man har men inte vad man får.
Cystan har varit i samma storlek mellan två röntgen med några år mellan.

Det kan vara svårt att exakt typbestämma en cysta i skallen.
Man utgår oftast från lokalisationen, innehåll samt hur cystan vägg ser ut. En cysta som vanligen utgår från neuroepitel vävnad är t.ex. en sk. colloid cysta vars placering inom mellanhjärnan är typiskt likaså innehåll. Att främst avgöra om en cysta är av god- eller elakartad typ är i de flesta fall enkelt enligt våra neuroradiologer.
De flesta cystor ger oftast inga symtom och är godartade och upptäcks av en slump vid undersökning av annan orsak. Vissa typer av cystor som utgår från hjärnhinnorna kan gå i regress spontant.
Att man följer upp en cysta är för kontroll av dess storlek då cystans placering kan påverka exv. likvorflödet.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgen Världen 2021-2024 :: www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024