Godartade njurcystor

Hur kan man se på röntgen att 2 cystor på ena njuren är godartade? Fick besked idag?

Benigna njurcystor är mycket vanliga och ses oftast som bifynd vid annan röntgenundersökning. Dessa fynd följs inte upp om de inte ger några symtom pga. sin storlek eller påverkar njuren.

Godartade cystor har en rundad slät kontur med en tunn vägg vars innehåll utgörs av klar vätska. Denna vätskas attenueringsvärde (dämpning av röntgenstrålen) kan mätas på bilderna efter en datortomografi där man då får ett värde på nära 0 HU (Hounsfield unit) både före samt efter en kontrastinjektion. Detta värde fås då det inte finns någon inväxt av blodkärl i en godartad cysta så som det ofta finns i mer maligna solida förändringar. Cystor vars innehåll har högre attenuering eller tjocka väggar bör utredas vidare med exv. ultraljud eller MR.
Ibland kan man få ett felaktigt attenueringsvärde på innehållet vid små cystor där omgivande njurvävnad stör mätningen eller om cystan brustit och fått en inflammation, blodinnehåll, mm.
Maligna förändringar med inväxt har ofta en mer spretig kontur.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024