Att se endometrios med CT

Min läkare skrev remiss till CT där frågeställningen var endometrios? tumör? Detta pga ihållande värk i lilla bäckenet. Till svar efter CT fick jag ”normala förhållanden i lilla bäckenet”. Jag har fortfarande väldigt ont och undrar om CT är ”optimalt” för att diagnosticera endometrios. Kan magnetkamera vara nästa steg, och vad ska jag säga när min läkare säger att jag är ”väl undersökt”.

 Endometrios är en sjukdom där slemhinna liknande den i livmodern förekommer på annan plats i buken och runt de kvinnliga genitalierna.

Om dessa strukturella ”slemhinneförändringar” i form av infektionshärdar eller cystor är små går de ej att urskilja på vare sig CT- eller MR-bilderna. Däremot kan CT- eller MR-undersökningen då bekräfta eller utesluta andra orsaker som kan ge liknande symtom som endometrios.

Detta gäller även för konventionell ultraljud där det inte går kan särskilja mindre väggförändringar. Infektionshärdar vid endometrios kan även ge fibrossammanväxt av mjukdelar i buken, vilket inte heller kan diagnostiseras med enbart CT, MR eller ultraljud. Det går att se ”denna röra av vävnad” i buken men man kan inte härleda detta till en specifik orsak vilket då gör att det inte heller går att ställa en diagnos utan enbart ev. trolig orsak.

Större cystliknande blåsor, sk. chokladcystor, som består av bla. gammalt blod, kan ses med alla tre metoder. Om de då sitter på för denna åkomma specifika ställen går det inklusive de specifika symtomen ställa diagnosen endometrios. Hur det går eller inte går att enbart med sk. intravaginalt ultraljud säkert ställa en diagnos på endometrios kan vi inte svara på då detta är en gynekologisk specialité.

Den enda ”säkra” diagnostiska metoden är nog sk. laparoskopi där man med titthålsteknik visuellt inspekterar bukhålan och dess organ. Det finns då även samtidigt möjlighet att ta prov på förändringarna för att få diagnosen bekräftad.

Handhavandet av misstänkt endometrios ska handhas av gynekolog. Har du inte redan besökt gynekolog för dina besvär bör du nog göra så. Som vi brukar nämna… är man inte nöjd med sin doktor ska man byta!

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Fråga Röntgendoktorn 1999-2023, www.rontgen.com 1998-2023