Se hemangiom med CT vs. ultraljud

Blev opererad för bröstcancer 2011, då gjordes thorax buk som inte visade nåt. 2012 gjordes lever ultraljud utan kontrast som visade en förändring på 2 cm i levern. Nu i februari gjordes kontrast ultraljud som sa förändringen var antingen en hemangiom el. fett. Det jag undrar är, varför visade inte thorax buk förändringen?

Det kan vara svårt att se mindre hemangiom (godartad ”blodkärlstumör”) i levern med CT om man inte gör undersökningen med intravenös kontrastmedel. Varför diagnosen inte kunde ställas efter första CT-undersökningen kan vi inte svara på. Denna kombination med CT-thorax och buk brukar göras med kontrastmedel till blodet och då brukar man även kunna se dessa förändringar.

Om man ser en förändring men är osäker på vad det är man ser med en viss diagnostisk metod måste man fortsätta utredningen med andra diagnostiska metoder tills man fått klarlagt en diagnos.
Så ses en förändring med CT och man inte säkert kan avgöra vad det är så kompletteras utredningen med t.ex. MR eller ultraljud eller vice versa.

Ultraljud med kontrast är en enkel utförd undersökning och kan ofta avgöra om förändringen är just ett hemangiom eller inte.

Vad CT’n ger extra, som man inte får med vid en ultraljudsundersökning, är all annan möjlig diagnostik av de delar av buken man får bilder på med CT’n vid samma undersökningstillfälle.
En CT-undersökning är med andra ord en mycket bra metod för att generellt undersöka alla bukens organ. Avser undersökningen specifikt organ och frågeställning krävs oftast att CT-undersökningen genomföres på ett speciellt sätt. Dvs. man ställer in CT’n på hur och när bildtagningen ska starta efter det att man tillfört en viss mängd kontrastmedel till blodbanan, mm.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.