Vem tolkar utländska röntgenbilder

Jag har en del CD-skivor som jag skulle vilja ha analyserat och tolkat. Bla. PET/CT-undersökningar av min kropp.

Den möjlighet du har att få externa röntgenbilder (annat sjukhus, utomlands, etc.) granskade är via din egen doktor.
Din doktor eller annan behörig remissföreskrivare i Sverige kan antingen själv granska och tolka dina bilder eller skicka en remiss till röntgen för granskning och utlåtande av dina bilder då som ett led i en utredning. Bilderna kan även i samband med detta visas (demonstreras) för annan specialistläkare inom sjukhuset (ortoped, kirurg, etc.) om sådant behov finns.

Svar från denna granskning av röntgen skickas sedan till din egen doktor som skrev remissen för denna bildgranskning.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Att se callus vid benbrott

Jag fick hösten 2010 med om en olycka och fick en fraktur på mitt nyckelben. Eftersom jag fortfarande har värk och domningar i området och ner i armen så skickades jag på röntgen. Jag begärde hem en kopia från undersökningen så att jag skulle ha lite information då det dröjer länge innan jag ska träffa min läkare igen.
I dokumentet ställer min ortopedläkaren frågan om frakturen är läkt och i anteckningarna står det att ”Det finns ingen överbroande callus i frakturen.”
Betyder det att leden inte är läkt?

Över ett benbrott byggs initialt ett överbryggande lager av brosk. Detta brosk mineraliseras sedan efter några veckor för att därefter förkalkas och ersättas med ben-nybildning (kallus). Det är först i denna fas våra radiologer kan se och konstatera benläkningen med konventionell röntgen. Kallus som binder samman de frakturerade benändarna har även en stabiliserande effekt av det brutna benet.
Vid benläkning remodelleras benet oftast helt så att det återfår sitt ursprungliga utseende såvidar det inte uppstått en felställning eller varit multipla frakturer och komplicerade. Hos barn återfår benet oftast ursprunglig form trots ev. vinkelfelställningar, mm.

Benläkning tar från några veckor till några månader beroende på frakturtyp, omfattning, patientens tillstånd, ålder, komplikationer, mm.  Att man inte kan se kallus därefter beror på att den nybildning av mineraliserad brosk som kallus utgjort försvunnit och blivit till riktigt ben. Det enda man ev. kan se av en tidigare fraktur är om det finns någon felställning i det läkta benet.

En okomplicerad fraktur från 2010 är läkt. Har frakturen suttit nära eller involverat en led kan symtom beroende på annan orsak finnas. tex. onormal stor förslitning pga. felbelastning, ligamentpåverkan, mm.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Att få egna bilder bedömda

Jag har en odiagnostiserad ljumsksmärta sedan 5 år tillbaka vä+hö. Vill ha en (”second opinion”) på mitt MR material (Bäcken, höft och ländrygg). Är det något ni kan hjälpa till med? Bilderna finns på CD som jag kan skicka om intresse finns.

Detta är inget vi kan hjälpa dig med.

Vi har ingen ”direktkontakt” så här med patienter med ”egna” röntgenbilder.
Om man önskar en sk. second-opinion på egna bilder ska man kontakta en klinisk läkare (remissföreskrivare) som då, om denne anser det befogat, får skicka en remiss till en röntgenavdelning.
Röntgenbilderna bedöms då på nytt och kan även få en sk. ”demonstration” av dessa inför tex. ortoped-läkare, etc.
Ett nytt skrivet svar fås sedan efter denna nya bedömning av bilderna som skickas till din läkare som begärt denna.

Men som sagt går det inte som privatperson på eget bevåg få bedömt egna tidigare tagna bilder.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Bifynd vid MR

Kan man se om det finns ett aortaaneurysm vid MR av ländrygg och i så fall slår man väl larm om detta även om undersökningen görs med syfte att diagnosticera t ex ett diskbråck?

Vid en MR-undersökning av ländryggen är bildtagningen i stort sett helt riktad mot själva kotpelaren. Eventuellt kan man på bilderna ana delar av kroppspulsådern.
Vid all diagnostik så meddelar våra radiologer patientens ansvariga läkare om något mer avvikande patologi etc. ses på bilderna som inte primärt var avsedd att utreda. Detta kallas ”bifynd”. Till detta hör givetvis ett aneurysm av aorta… om detta ses på bilderna.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Om fläckar i hjärnan

Jag har fått ett röntgenbesked (MRT hjärna) som jag inte riktigt förstår, kan Ni hjäpa mig. Allmänläkaren försökte förklara men jag tog nog inte in informationen riktigt, förutom att jag förutom skuggorna på hjärnan även hade en bihålsinflammation, remiss till neurolog är skickad.

”Det finns spritt i den vita djupa substansen företrädesvis bifrontalt och i ansltuning till sidoventriklarnas framhorn ospecifika upp till 5 mm stora signalförändringar….” (svaret avkortat!)

Att förklara fläckar i hjärnan av olika genes har våra radiologer väldigt svårt för utan att se bilderna. Det kan skapa mer oro än nytta av svar från oss. Många strukturer i hjärnan kan förklaras som åldersrelaterade normala förändringar.
Men att du ska få träffa en neurolog är bra då man får detta ordentligt utrett.
Vi tycker du ska be din doktor om förklaring en gång till så att du vid mötet med neurologen är mer insatt. Man kan då även förbereda sig på egna frågor man vill ställa. Skriv ner de frågor du har och ta med till mötet med din egen doktor och neurologen.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cystor i levern

 Jag har fått utdrag från min journal har gjort en ct-röntgen där står tre mindre förändringari levern som tolkas som benigna cystor . Om det är malingt hur vet man det? inga prover tagna. Där står även misstanke om degenarativt betingad cysta i höger acetabulum.jag har fortfarande ont i magen o höger sida.

 De fynd du beskriver är helt godartade och har ingen koppling till buksmärtorna.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Att vänta på svar

Har gjort en pet-ct-röntgen för 5 veckor sen och har inte fått svar än. Är inte detta en onormalt lång väntan? Jättejobbigt!

Nu vet vi inte hur arbetsbelastningen ser ut på den röntgenavdelning där du gjorde din PET-CT-undersökning. Men att det tar mer än 5 veckor för att få ett svar kan tyckas för lång tid. Normalt tar ett svar från oss på bla. oprioriterad CT ca. 10-12 dagar. MR-svar kan dra ut några dagar ytterligare på tiden.

Nu är det ju inte röntgen som skickar svaret till dig utan den läkare som skrev remissen till röntgen. Kan det vara så att det är din läkare som tar tid att meddela dig att han/hon fått svar från röntgenundersökningen? Sedan är det nog vanligt att man får reda på svar först vid ett återbesök hos sin läkare. Man har då möjlighet att diskutera resultatet med sin läkare.
Att få ett röntgensvar vidarebefordrad hem i brevlådan resulterar nog i fler frågor än svar då ett röntgensvar oftast är väldigt svårförståeligt med många medicinska termer och uttryck.
Ring din läkare och fråga om svaret kommit.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Att bedömma svaret

Jag fick ett brev från läkaren där det stod att röntgen visade några styck sclerotiska förändringar i bäcken och höger höftled. Vad kan detta vara?
Jag sökte för ryggskott.

Det kan finnas flera olika förklaringar till det fyndet. För att kunna göra en kvalificerad bedömning måste man veta mer om patienten (ålder, andra sjukdomar, mm.) och utseendet av bilderna.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Sett benö på CT

 Har idag fått svar efter datortomografi av ett knä, i svaret står det, …bekräftar att det är en ben-ö man ser, det ser helt snällt ut.
Vad kan det vara som är snällt? Det kan ju inte vara smärtan…

 Man menar att benö är godartad.
Den ger inte heller några symtom så din smärta har med annat att göra.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Diskbråck ses med MR

 För ca två månader sedan röntgades jag akut med MR pga ryggsmärta och ett antal nervsymtom som tydde på diskbråck, såsom muskelryckningar, ischias, nedsatt känsel och minskad muskelstyrka. Inget diskbråck kunde dock ses på magnetkameran.
Kan det vara på det viset, att ett diskbråck finns och ger symtom men inte syns på en MR?

 Enlig vår MR-specialist så ses så gott som alla symtomgivande diskbråck på MR-bilderna.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024