Om fläckar i hjärnan

Jag har fått ett röntgenbesked (MRT hjärna) som jag inte riktigt förstår, kan Ni hjäpa mig. Allmänläkaren försökte förklara men jag tog nog inte in informationen riktigt, förutom att jag förutom skuggorna på hjärnan även hade en bihålsinflammation, remiss till neurolog är skickad.

”Det finns spritt i den vita djupa substansen företrädesvis bifrontalt och i ansltuning till sidoventriklarnas framhorn ospecifika upp till 5 mm stora signalförändringar….” (svaret avkortat!)

Att förklara fläckar i hjärnan av olika genes har våra radiologer väldigt svårt för utan att se bilderna. Det kan skapa mer oro än nytta av svar från oss. Många strukturer i hjärnan kan förklaras som åldersrelaterade normala förändringar.
Men att du ska få träffa en neurolog är bra då man får detta ordentligt utrett.
Vi tycker du ska be din doktor om förklaring en gång till så att du vid mötet med neurologen är mer insatt. Man kan då även förbereda sig på egna frågor man vill ställa. Skriv ner de frågor du har och ta med till mötet med din egen doktor och neurologen.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024