Diagnos av båtbensfraktur

 Hur upptäcker man om båtbenet är skadat på en röntgenbild?

Scaphoideumfraktur
Handloven

 Man ser oftast en förekommen fraktur på de konventionella röntgenbilderna. Vid misstanke på fraktur av båtben tar vi normalt 4 olika projektioner mot båtbenet (os scaphoideum).
Om den kliniska bilden starkt gör gällande för en skada trots friad röntgen kan en utökad utredning göras med CT eller MR.

Med CT ses ev. benfrakturlinje medan MR kan diagnostisera en benmärgsblödning i benet som visar på en förekomst av benskada där benhinnan inte brutits igenom och gett en klar frakturlinje. Dessa metoder visar också om frakturen har ett ledarrangemang mot övriga handlovsben.
Om en scaphoideumfraktur konstaterats eller endast en stark misstanke föreligger med uteblivna radiologiska fynd ska hanloven  immobiliseras för läkning. En fraktur i båtbenet kan bilda en falsk led med pseudoartros i det proximala fragmentet av båtbenet pga. utebliven läkning. Detta kan ge framtida besvär i rörlighet och värk i handloven.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Röntgen Världen 2021-2024 :: www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024