p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
02

Vem tolkar utländska röntgenbilder


Jag har en del CD-skivor som jag skulle vilja ha analyserat och tolkat. Bla. PET/CT-undersökningar av min kropp.

Den möjlighet du har att få externa röntgenbilder (annat sjukhus, utomlands, etc.) granskade är via din egen doktor.
Din doktor eller annan behörig remissföreskrivare i Sverige kan antingen själv granska och tolka dina bilder eller skicka en remiss till röntgen för granskning och utlåtande av dina bilder då som ett led i en utredning. Bilderna kan även i samband med detta visas (demonstreras) för annan specialistläkare inom sjukhuset (ortoped, kirurg, etc.) om sådant behov finns.

Svar från denna granskning av röntgen skickas sedan till din egen doktor som skrev remissen för denna bildgranskning.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.