Hjälpa till vid röntgen vid graviditet

FrågaIdag var jag på röntgen med min son, på hand bäcken. Han är allvarligt muskelsjuk och han måste passas på hela tiden så jag måste alltså vara med honom. När personalen frågade om jag var gravid svarade jag automatiskt ”nej” (har varit på hundra röntgen med min som) men det är jag, i ca V8-9 . Han var tvungen att ta två bilder o jah stod precis bredvid och höll i hand ben, hade ett sånt där tjockt blyförkläde.
Men nu bekymrar jag mig såklart , vad kan hända ? O jag kommer oavsett få göra fostervattens prov och moderkakeprov för att se att fostret inte har några allvarliga sjukdomar.

SvarStrålskyddsförklädet ger ett bra skydd. Dessutom skyddas fostret av din egen vävnad som finns mellan huden och in till livmodern. Stråldosen till fostret är i praktiken försumbar och risken för fostret är minimal eller kanske till och med noll.
Att gravida inte bör hjälpa till i samband med röntgenundersökningar är mer en ”akademisk” fråga. I strålskyddssammanhang menar man att endast om nyttan med röntgenstrålning är större än risken med strålningen så är det OK att stråla.

För patienten är nyttan större än risken, annars hade man inte gjort undersökningen. För medföljande förälder kan nyttan diskuteras, men som förälder ser man en ”nytta” med att kunna hjälpa sina barn. För fostret däremot finns ingen nytta, därför bör fostret inte utsättas för någon onödig strålning, även om denna är ”pytteliten”.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Risk med mammografi

Fråga Jag har precis gjort en mammografi, är bara 25 år och undrar om denna kan öka risken för bröstcancer? Efter mammografiundersökningen så sa sköterskan att man vanligtvis inte gör en undersökning på unga för körtlarna är så känsliga för strålning pga den unga åldern. Hur ser riskerna ut?

Svar För att få utsätta patienter för röntgenstrålar måste nyttan med undersökningen vara större än risken med röntgenstrålarna. Man säger att undersökningen ska vara berättigad.

Man behöver skilja på mammografiscreening och klinisk mammografi. Screening innebär att man röntgar brösten utan misstanke om sjuklig förändring. Screening görs inte på unga kvinnor därför att det är sällsynt att unga kvinnor får bröstcancer. För unga kvinnor är screening inte berättigad, nyttan är helt enkelt för liten.

Klinisk mammografi görs om det finns misstanke på sjuklig förändring. Detta görs även på unga kvinnor. Eftersom det finns en misstanke om sjukdom är nyttan med undersökningen större än risken varför undersökningen är berättigad.

Risken med röntgenundersökning är att den kan ge upphov till en strålningsinducerad cancer. Dock är riskerna små. Risken kan beskrivas utifrån effektiv stråldos, som just är ett mått på risken att få en strålningsinducerad cancer. Den effektiva stråldosen vid en klinisk mammografi är vanligen mellan 0,1 och 0,2 mSv. Detta motsvarar ungefär en månads naturlig bakgrundsstrålning. Detta är en liten stråldos och risken för din del är i praktiken försumbar.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgen veckan innan befruktning

 Genomgick en datortomografi av buken ca en vecka före det tillfälle som nu har gjort mig gravid. Det ägget som nu blivit befruktat har alltså blivit ganska mycket bestrålat. Kan man vara säker på att det inte orsakar några missbildningar. Är osäker på om jag skall göra abort eller ej.

 Det är inget problem att obefruktade ägg bestrålas, och man kan vara helt säker på att bestrålningen inte orsakar missbildning. Risken är väldigt liten att ägget skadas av strålningen. Om ägget trots allt har skadats kommer skadan att medföra att det befruktade ägget misslyckas med att växa fast i livmoderslemhinnan.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntga axeln trots graviditet

Fråga Jag har röntgat min axel idag o jag är gravid i vecka 29.. Frågan är om det är farligt för barnet??
Läkaren sa att det inte va farligt men alla på röntgen tyckte att eftersom det inte var akut så borde man väntat tills jag fött barnet.. Så som sagt, är det farligt för barnet??

Svar Att röntgenundersöka axlarna på en gravid patient medför så små stråldoser till fostret att denna kan anses som ofarlig. Stråldosen motsvarar några timmars naturlig bakgrundsstrålning.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Vanlig tandröntgen vs. CT

 Jag var hos en tandspecialist igår för att titta på kaviteter kring tandroten där jag eventuellt har en infektion.
Då det inte blev några bra 2D röntgenbilder så ska jag bli skickad till sjukhuset för att ta skiktbilder av kaviteten.

Jag undrar om det är så kallad skiktröntgen som används. Jag har hört att denna metod ger hög strålning och märkbar förhöjd cancerrisk, i alla fall skiktröntgen av kroppen.
Är det hög strålningsrisk att skiktröntga tänderna också? Hur är det i förhållande till vanligt tandröntgen?
Eller är det en annan metod som används för att titta på sådana problem?

 Från din beskrivning kan jag inte avgöra om du har undersökts med en vanlig datortomograf, eller om du har undersökts med en utrustning som kallas för ”conebeam CT” eller kort CBCT. Bägge utrustningarna är en form av skiktröntgen. Bägge utrustningarna ger stråldoser som ger en något liten liten förhöjd risk för cancer. Det är aldrig frågan om en märkbar förhöjd cancerrisk, oavsett vad som undersöks.

Nästan alla CBCT-utrustningar är till för undersökning av tänder. Generellt sett så ger CBCT lägre stråldoser än en vanlig datortomograf. Dock är strålningsrisken så liten, oavsett typ av utrustning, att det är väl motiverat att göra röntgenundersökningen.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgen en vecka in på graviditeten

Hur stor är risken att barnet i magen kan ta skada efter att mamman har blivit röntgat sig i magen. Barnet var endast en vecka gammalt då röntgen genomfördes.?

 Ett nyligen befruktat ägg är inte speciellt strålningskänsligt. Dock finns det en liten risk att ägget kan skadas. Om det befruktade ägget har skadats kommer det inte att klara av den komplicerade processen att växa fast i livmoderslemhinnan. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget inte tagit någon skada av bestrålningen.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Risker med gammakamera

Är kallad till KliniskFysiologi för hjärtundersökning med gammakamera 2-dagars undersökning. Läste lite om det och är jätte orolig för riskerna med injicering av radioaktivt ämne, känner mig inte tillräckligt dålig för att ta riskerna. Man har kollat mitt hjärta med ultraljud och allt var ok. Det här känns onödigt.
Borde jag gå ändå? Hur stora är riskerna med undersökningen?

Om du har blivit kallad till en undersökning beror det på att en läkare har gjort bedömningen att du på grund av eventuella problem med ditt hjärta har nytta av att göra undersökningen. Visserligen kommer du att utsättas för joniserande strålning från ett radioaktivt ämne, dock är risken med strålningen begränsad. Den mängd strålning som undersökningen innebär motsvarar några års naturlig bakgrundsstrålning. Det är ett sämre alternativ för dig att avstå undersökningen.

För att sjukvården ska få göra röntgen- eller scintigrafiundersökningar (gammakamera) måste man alltid ha gjord bedömningen att nyttan med undersökningen är större än den risk som undersökningen innebär. Man säger att undersökningen ska vara berättigad. Så är det i ditt fall också.

M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Orolig efter röntgen vid graviditet

Är orolig efter att ha röntgat mitt bäcken/höfter samt fotled efter en ridolycka för fem veckor sedan. Fick igår veta att jag är gravid. Hur påverkar detta barnet? Är i ca: vecka 9 nu.

Mängden strålning som fostret har utsatts för är liten, och med största sannolikhet har fostret inte påverkats alls av strålningen. Bestrålningen har tydligen skett under vecka 4, och så tidigt under graviditeten är fostret inte speciellt känsligt för strålning, åtminstone inte då det rör sig om små stråldoser som i det nu aktuella fallet.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgenstrålning vid hyperthyreos

Fråga Jag har hypothyreos och har jag har nyligen gjort en tandröntgen , utan sköldkörtelskydd .
Jag undrar om strålningen kan orsaka några besvär ? Jag menar inte bara cancer, utan om det kanske kan irritera min sköldkörtel på något sätt så man kan bli försämrad i sin hypothyreos sjukdom?

Svar Risk för cancer? Nej, med största sannolikhet kommer du inte att drabbas.
Även om man inte använder strålskydd för sköldkörteln är risken att drabbas av cancer efter en tandröntgen väldigt liten. Risken är så liten att man i praktiken kan anse den som försumbar. Att man ändå bör använda strålskydd för sköldkörteln är därför det är mycket enkelt att använda det och det reducerar den lilla risken till att bli försumbar.
Risk att du får en ytterligare försämrad sköldkörtelfunktion? Nej, ingen risk föreligger.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgen vid tidig graviditet

Röntgade höften i graviditetsvecka 4 (var alldeles ovetande om graviditeten). Tre bilder togs vid det tillfället.
Jag är nu djupt oroad att fostret ska ha skadats. Vad bör jag göra?

Till att börja med är risken att det befruktade ägget ska skadas av strålning väldigt liten. I detta tidiga skede av graviditeten kommer en eventuell strålskada att resultera i en spontan abort. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget klarat sig och således inte påverkats av bestrålningen. I detta fall finns ingen ökad risk.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg