Risk med mammografi

Fråga Jag har precis gjort en mammografi, är bara 25 år och undrar om denna kan öka risken för bröstcancer? Efter mammografiundersökningen så sa sköterskan att man vanligtvis inte gör en undersökning på unga för körtlarna är så känsliga för strålning pga den unga åldern. Hur ser riskerna ut?

Svar För att få utsätta patienter för röntgenstrålar måste nyttan med undersökningen vara större än risken med röntgenstrålarna. Man säger att undersökningen ska vara berättigad.

Man behöver skilja på mammografiscreening och klinisk mammografi. Screening innebär att man röntgar brösten utan misstanke om sjuklig förändring. Screening görs inte på unga kvinnor därför att det är sällsynt att unga kvinnor får bröstcancer. För unga kvinnor är screening inte berättigad, nyttan är helt enkelt för liten.

Klinisk mammografi görs om det finns misstanke på sjuklig förändring. Detta görs även på unga kvinnor. Eftersom det finns en misstanke om sjukdom är nyttan med undersökningen större än risken varför undersökningen är berättigad.

Risken med röntgenundersökning är att den kan ge upphov till en strålningsinducerad cancer. Dock är riskerna små. Risken kan beskrivas utifrån effektiv stråldos, som just är ett mått på risken att få en strålningsinducerad cancer. Den effektiva stråldosen vid en klinisk mammografi är vanligen mellan 0,1 och 0,2 mSv. Detta motsvarar ungefär en månads naturlig bakgrundsstrålning. Detta är en liten stråldos och risken för din del är i praktiken försumbar.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Ett svar på ”Risk med mammografi”

 1. Hej! Har tre frågor…
  Jag kände att röntgenassistenten inte gjorde rätt.
  Jag kände ngt var fel! Men den gammla bröstkirurgen som skickade remissen sa fanns inget problem därför böhvde jag ej ultraljud.
  Han sa att MRT är missvisande med bröst.
  Åkte till annat land för jag kände inom mig!
  De gjorde där MRT efter att ultraljud visade vissa knölar! MRT visade 4 cancertumörer!
  Positivt jag fick en inre röst som sa något var fel.
  HUR KAN DETTA HÄNDA?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024