Finns risker med MR

Fråga Jag har magnetröntgat hjärnan två gånger och kroppen (hela buken) två gånger och undrar nu hur mycket strålning jag utsatts för (magnetisk och radiovågor)?
Jag vore tacksam om ni kunde ge mig en jämförelse och en siffra, tex. ungefär hur mycket radiovågor ger en MR i jämförelse med att prata i mobilen en timme och hur mycket magnetisk strålning ger en magnetröntgen jämfört vad det man i normala fall utsätts för?
Hur ofta/många gånger kan man göra MR utan att det förknippas med risker? Är riskerna för tex. neurologiska sjukdomar och hjärntumörer förhöjd för mig som gjort två MR av hjärnan?

Svar Magnetkameran använder inte röntgenstrålar. För att skapa bilder av patientens inre används magnetfält och radiovågor. Undersökningar med magnetkamera anses som riskfritt såvida man inte har olämpliga föremål inopererade i kroppen. Olämpliga föremål kan till exempel vara pacemaker eller vissa metallföremål, oftast av äldre datum.

Hur mycket radiovågor utsätts kroppen för? Ett mått på detta är att se på vad som händer med energin från radiovågorna. Energin som absorberas i kroppen leder till att kroppstemperaturen ökar. Normalt ökar temperaturen med några tiondels grader vid en magnetkameraundersökning. Att kroppstemperaturen ökar lite grann är helt ofarligt. Går man till exempel upp för en trappa så ökar också kroppstemperaturen några tiondels grader.

Eftersom MR inte ger ökad risk för till exempel neurologiska sjukdomar eller tumörsjukdomar finns heller ingen gräns för hur ofta eller hur många gånger man kan göra magnetkameraundersökningar. Det som begränsar är tillgänglighet och kostnad.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.