Jobba med röntgen trots graviditet

Jag undrar om det går bra att jobba med mammografi när man är gravid?

Jo om du går ut från rummet och inte står kvar i närheten av mammografen då bilderna tas. Behöver man hjälpa till att hålla patienten på något sätt får någon annan göra detta moment.
Denna policy går man inte från även om man normalt använder blyförkläde vid röntgenundersökningarna. Alla röntgenundersökningar, oavsett vad, som kräver närvaro inne på undersökningsrummet ska någon annan i personalen ta.

K.T. rtgssk.
Röntgen Helsingborg

Oklar knöl i bröstet

FrågaKänner en knöl sedan ca 10 dagar tillbaka. Var hos läkare i Malmö där jag fick Voltaren. På återbesöket på ca 2 min ska en remiss skickas till bröstenheten i Malmö som har stängt i ca. 3 veckor.
Det ömsom kliar, bränner lite som menssmärta i bröstet. Läkaren sa att de flesta ”knutor” är bröstcancer. Som ni förstår vill jag så snart som möjligt kolla detta! Hur gör jag?

SvarDet är inte bra att en läkare ”skrämmer upp dig” med enbart ett kliniskt palperat ofullständigt diagnostiserat fynd.

Mammografi
Mammografi

Man kan genom att enbart palpera (känna) bröstet även finna knölar av annan genes än bröstcancer. Knölar i bröstet är inte helt ovanliga och kan vara bindvävnad, fettknöl, böld, cysta, ofarlig knöl i samband med menstruation, mm., mm. Långt ifrån allt är cancer.

För att komma fram till en säker diagnos måste du göra en mammografi och i de flesta fallen även ultraljud av bröstet. Om detta visar bilddiagnostisk misstänkt malign förändring tar man prov (PAD) från denna oftast då i samband med detta första besök (kan skilja mellan kliniker).

Det normala, kan vara olika från klinik till klinik, är en relativt snabb handläggning med besök inom 8-10 dagar. Om närmaste klinik för mammografering är stängd av någon anledning kan din läkare hjälpa dig med att söka till annan närmaste klinik för detta.

Under tiden fram till dess är det viktigt att du känner efter om knölen ändrar karaktär, storlek, ändrad värk eller obehag, etc. eller helt enkelt minskar och försvinner av sig själv….

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Oklar knöl i bröstet

FrågaJag har fått en knöl i hö. bröst, precis under bröstvårtan. Var hos läkare som kände på bröstet. Han skickade remiss till mammografi, har fått tid nu. Trodde att man skulle komma till undersökning fort, men det blir 8 dagar från att knölen upptäcktes. Vad görs vid första besöket? Är det bara mammografi, eller är det mer man skall gå igenom?
Får man åka hem efter röntgen även om dom ser några förändringar? Hur snabbt får man svar om det visar något? Jag tycker att knölen har blivit större på en vecka, har även värk från o till nära armhålan.

SvarEn vecka- tio dagars väntetid är normalt för en klinisk mammografi vid misstänkta kännbara förändringar i brösten. Man försöker ha korta vänte- samt annan handläggningstider för denna kategori patienter.
Normalt görs både mammografi samt ultraljud av brösten vid detta första besök. Undersökningen tar ca. 15 minuter. Om man på bilderna ser något suspekt fynd tar man en biopsi (cell- och vävnadsprov genom punktion med nål) från förändringen oftast vid detta första besök. När en ev. biopsi göres kan skilja mellan olika kliniker i landet.

Patienterna behöver inte stanna kvar på sjukhuset efter varken mammografi eller biopsi. Om punktion (biopsi) gjorts brukar det räcka med att komprimera över insticksstället en kort stund efter en punktion. Medicinerar patienten med blodförtunnande läkemedel kan denna tid för komprimering av bröstet behöva förlängas något.

Svaret från mammografi samt ultraljudet får remitterande läkare samma dag eller någon/några dagar efteråt. Om en biopsi gjorts tar svaret från detta prov ca. en vecka.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntgen vid amning

FrågaJag har en två månaders baby som jag helammar och har nu upptäckt en knöl storlek som en ärta som jag funderar på om det kan vara cancer. Jag undrar om det går att utföra mammografi när jag ammar?
Orolig då jag har en moster som dött av cancer.

SvarVanlig mammografi görs med hjälp av röntgenstrålar. Dessa röntgenstrålar finns bara då röntgenapparaten tar bilden. När exponeringen är klar stängs strålarna av och all strålning är borta. På samma sätt som ljuset från en glödlampa som försvinner då man släcker lampan. Modersmjölken tar inte skada av röntgenstrålarna.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Risk med mammografi

Fråga Jag har precis gjort en mammografi, är bara 25 år och undrar om denna kan öka risken för bröstcancer? Efter mammografiundersökningen så sa sköterskan att man vanligtvis inte gör en undersökning på unga för körtlarna är så känsliga för strålning pga den unga åldern. Hur ser riskerna ut?

Svar För att få utsätta patienter för röntgenstrålar måste nyttan med undersökningen vara större än risken med röntgenstrålarna. Man säger att undersökningen ska vara berättigad.

Man behöver skilja på mammografiscreening och klinisk mammografi. Screening innebär att man röntgar brösten utan misstanke om sjuklig förändring. Screening görs inte på unga kvinnor därför att det är sällsynt att unga kvinnor får bröstcancer. För unga kvinnor är screening inte berättigad, nyttan är helt enkelt för liten.

Klinisk mammografi görs om det finns misstanke på sjuklig förändring. Detta görs även på unga kvinnor. Eftersom det finns en misstanke om sjukdom är nyttan med undersökningen större än risken varför undersökningen är berättigad.

Risken med röntgenundersökning är att den kan ge upphov till en strålningsinducerad cancer. Dock är riskerna små. Risken kan beskrivas utifrån effektiv stråldos, som just är ett mått på risken att få en strålningsinducerad cancer. Den effektiva stråldosen vid en klinisk mammografi är vanligen mellan 0,1 och 0,2 mSv. Detta motsvarar ungefär en månads naturlig bakgrundsstrålning. Detta är en liten stråldos och risken för din del är i praktiken försumbar.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

When mammograms are not enough

A suspected nodule seen on IRM (5 mm) is not visible on mammo neither echographie. Can a PET/Ct give a better localisation and diagnostique before a chirurgical biopsie?
The surgerist cannot perfomr a biopsie because the lesion is not localised with mammo-echo.

(Sv. övrs.) ”En misstänkt knöl har setts på IRM (5 mm) och är inte synlig på mammografi eller ultraljud. Kan en PET/CT ge bättre lokalisering och diagnos innan kirurgisk biopsi? Kirurgen kan inte göra en biopsi eftersom lesionen inte kan lokaliseras med mammografi eller ultraljud”.

MR-bröst med implantat (bild Internet)
MR-bröst

In case of doubt with regard to mammography and ulj it is MRI breast (MRM) that apply. If you have a chance at some centers, you can make the puncture in the MRI. Those who do not have that option instead make a follow-up MRI breast after about 4 months to see if the change has possibly increased.

PET-CT can only ”see” changes over 5 mm, but it gives no further information than MRI breast. One can not receive any diagnosis with PET-CT, which only indicates that there is one. PET-CT is a tool to check and localize for dissemination of metastases to other sites in the body.
Location and propagation of a local change in the breast be much better with the MR than PET CT. The MRI including contrast can also measure the signal curve to differentiate benign from malignant  disease.

(Sv. övrs.) ”Vid tveksamheter vad gäller mammo och ulj så är det MR bröst (MRM) som gäller. Om man har möjlighet vid vissa centra så kan man göra punktion i MR. De som inte har den möjligheten gör istället en uppföljande MR-bröst efter cirka 4 mån för att se om förändringen har ev ökat.
PET-CT kan bara ”se” förändringar över 5 mm men det ger ju ingen ytterligare information än MR-bröst. Man får ingen som helst diagnos med PET-CT som endast visar att där finns något. PET-CT är således mer ett redskap för att kontrollera och lokalisera ev. spridning av metastaser till andra ställen i kroppen.
Lokalisation och utbredning av en lokal förändring i bröstet ses mycket bättre med MR än med PET-CT. Med MR inklusive kontrast kan man även mäta signalkurvor för att differentiera benign från malign sjukdom”.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Bröst med implantat framför vs. bakom bröstmuskeln

Jag ska operera in mina implantat framför bröstmuskeln för det passar min kropp bäst och för att jag inte vill riskera muskelpåverkan som man kan få när man lägger implantatet bakom muskeln. Går det alltså inte att genomföra en säker mamografi med framförplacerade implantat? Hur går ni tillväga när era patienter har implantaten framför muskeln?

Bröstimplantat av silikon framför
Silikon framför

 Om patienten har implantat i sina bröst tas alltid fler bilder än vid en ”normal” mammografiundersökning utan implantat.
Vid en normal mammografering (screening) tas 4 bilder (2 per bröst). Om där finns implantat tas istället ca. 8 bilder (4 per bröst) vilket då givetvis även ger mer röntgenbestrålning mot brösten.

Detta för att få optimal avbildning av bröstvävnaden trots implantatet. Det är även skillnad på hur stor del av bröstvävnaden man får med på bilderna om implantatet är placerad bakom (under) eller framför bröstmuskeln. Storleken har betydelse liksom om implantatinnehållet består av koksalt eller silikon.

Bröstimplantat av silikon bakom muskeln
Silikon bakom

Om implantatet är placerad bakom bröstmuskeln får man oftast brösten bra avbildade med dessa 8 bilder. Vid placering framför bröstmuskeln finns risk att man missar delar av bröstvävnaden som då inte blir optimalt undersökta i samband med mammograferingen. Likaså blir bröstvävnaden ofta mer tät (sammanpressad) vid placering framför bröstmuskeln vilket kan göra det svårare att bedömma bröstvävnaden.

Så med hänseende till mammografering, med aspekter på hur bra undersökt man då blir och de hälsorisker det finns vid en ev. sämre undersökning, så är inte allt för stora bröstimplantat bakom bröstmuskeln att föredra.

Stort bröstimplantat med koksalt bakom muskeln
Koksalt bakom

Vad gäller det estetiska resultatet med implantatet bakom eller framför bröstmuskeln får vi låta vara osagt. Implantat bakom muskeln kan ibland temporärt, i samband med hård fysisk träning, ändra läge något då framförvarande bröstmuskeln då kan påverka implantatets läge. Läget återgår i vila så att säga så detta har ingen betydelse för bildtagningen vid mammograferingen.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Strålning vi mammografi

Jag undrar om en mammogrfiundersökning ökar risken för att få bröstcancer. Hur lång tid efter undersökningen är det i så fall troligt att man får cancer?
Jag har även gjort flera stora slätröntgenundersökningar av hela min rygg och bäcken. Hur många röntgenundersökningar kan man göra innan det blir någon verklig risk? Har antalet år som går emellan varje undersökning betydelse? Hur mycket mer strålning blir det av datortomografi av ryggen jämfört med slätröntgen av ryggen?

Det finns en liten risk att man kan få en strålningsinducerad cancer efter alla typer av röntgenundersökningar. Även om man är med om röntgenundersökningar som ger relativt sett höga stråldoser, som till exempel datortomografi, så är risken ändå liten.
Det tar lång tid för en strålningsinducerad cancer att utvecklas. Det tar oftast mer än 10 år efter bestrålningen innan man får cancern. För vissa cancertyper kan det ta både trettio och fyrtio år.
Om du är med om tio röntgenundersökningar på tio dagar, eller om undersökningarna görs utspridda över tio år, så är risken densamma. Inom röntgendiagnostiken är stråldoserna så låga att tiden mellan undersökningar inte har någon betydelse.

Stråldosen för en datortomografiundersökning av ryggen är ungefär dubbelt så hög jämfört med en konventionell röntgenundersökning (slätröntgen) men den diagnostiska informationen från datortomografiundersökningen är större så den högre stråldosen kan motiveras.

Det finns ingen gräns för hur många undersökningar man kan göra innan det blir någon verklig risk. Det är lite som att fråga efter hur långt man kan köra bil innan det finns någon verklig risk för en trafikolycka. Det finns patienter som varit med flera hundra röntgenundersökningar. Dessa löper en risk att få en strålningsinducerad cancer, men risken är ändå mindre än 1%.

Det är inte bra att vara sjuk. Risken att vara sjuk är oftast större än risken med röntgenundersökningar. Om det är ett bättre alternativ för patienten att röntgenundersökas jämfört med att låta bli så bör man göra röntgenundersökningen. Man säger att röntgenundersökningen då är berättigad. Detta är ett krav för att få lov att göra en röntgenundersökning.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Mammografi med implantat

Jag ska göra en bröstförstoring och lägga implantatet framför muskeln, min fråga är om man kan genomföra en säker och grundlig ( om det skulle behövas) mamografi? Jag vill vara säker på att ev. förändringar upptäcks, kan jag det med implantat framför muskeln? Har hört att man kan få behöva göra extra undersökningar, men kan de se allt de behöver?

Nuförtiden läggs bröstimplantaten bakom bröstmuskeln (m. pectoralis). Detta gör att man kan avbilda hela bröstvävnaden bra. Man kan dock behöva ta speciella bildprojektioner för att få bra bilder av hela bröstet. Men detta är inget som patienten behöver komma tillbaka senare för att komplettera utan tas vid det aktuella besöket.

Om bröstimplantaten är placerad framför bröstmuskeln ger detta sämre mammografibilder då oftast endast en liten del av bröstvävnaden kan avbildas fullt korrekt.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Strålning vid mammografi

Jag gjorde en mammografi undersökning och jag viste inte att jag var gravid: jag var gravid i ca 10 dagar. De tog 3 mammografi bild på varje bröst som blev 6 total. Dessutom är jag väldig smal har nästa ingen fet i magen (buk). Kan dessa har varit skadlig till mitt barn? Är väldigt orolig.

Vid mammografiundersökning används röntgenstrålar med låg energi. Röntgenstrålar med låg energi har endast kort räckvidd i vävnad. För att röntgenstrålarna i tillräcklig omfattning ska kunna gå igenom ett bröst behöver man komprimera det. Dessutom separeras bröstets inre strukturer så att dessa i mindre omfattning hamnar ovanpå varandra, vilket gör att diagnosen blir säkrare.

Att man använder röntgenstrålar med låg energi har även fördelen att man utan problem kan undersöka gravida kvinnor. Den strålning som eventuellt skulle kunna träffa ett foster är dessutom så kallad spridd strålning. Då röntgenstrålning sprids tappar den energi. Därför har den spridda strålningen ännu kortare räckvidd i vävnad jämfört med den ursprungliga strålningen. Den lilla mängd spridd strålning som skulle kunna ge en stråldos till fostret kommer att absorberas av kvinnans egen vävnad långt innan den når fostret. Även mycket smala kvinnor kan, utan risk för fostret, mammografiundersökas. Det finns mer än tillräckligt med vävnad mellan huden och in till fostret.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024