Strålning vi mammografi

Jag undrar om en mammogrfiundersökning ökar risken för att få bröstcancer. Hur lång tid efter undersökningen är det i så fall troligt att man får cancer?
Jag har även gjort flera stora slätröntgenundersökningar av hela min rygg och bäcken. Hur många röntgenundersökningar kan man göra innan det blir någon verklig risk? Har antalet år som går emellan varje undersökning betydelse? Hur mycket mer strålning blir det av datortomografi av ryggen jämfört med slätröntgen av ryggen?

Det finns en liten risk att man kan få en strålningsinducerad cancer efter alla typer av röntgenundersökningar. Även om man är med om röntgenundersökningar som ger relativt sett höga stråldoser, som till exempel datortomografi, så är risken ändå liten.
Det tar lång tid för en strålningsinducerad cancer att utvecklas. Det tar oftast mer än 10 år efter bestrålningen innan man får cancern. För vissa cancertyper kan det ta både trettio och fyrtio år.
Om du är med om tio röntgenundersökningar på tio dagar, eller om undersökningarna görs utspridda över tio år, så är risken densamma. Inom röntgendiagnostiken är stråldoserna så låga att tiden mellan undersökningar inte har någon betydelse.

Stråldosen för en datortomografiundersökning av ryggen är ungefär dubbelt så hög jämfört med en konventionell röntgenundersökning (slätröntgen) men den diagnostiska informationen från datortomografiundersökningen är större så den högre stråldosen kan motiveras.

Det finns ingen gräns för hur många undersökningar man kan göra innan det blir någon verklig risk. Det är lite som att fråga efter hur långt man kan köra bil innan det finns någon verklig risk för en trafikolycka. Det finns patienter som varit med flera hundra röntgenundersökningar. Dessa löper en risk att få en strålningsinducerad cancer, men risken är ändå mindre än 1%.

Det är inte bra att vara sjuk. Risken att vara sjuk är oftast större än risken med röntgenundersökningar. Om det är ett bättre alternativ för patienten att röntgenundersökas jämfört med att låta bli så bör man göra röntgenundersökningen. Man säger att röntgenundersökningen då är berättigad. Detta är ett krav för att få lov att göra en röntgenundersökning.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024