Vad ses mer än ryggen på MR-rygg

Om man har röntgat hela ryggen med MR kan man då också se lungorna?

Nej, om undersökningen avser enbart ryggen är bilder och metod koncentrerad till enbart ryggraden. Mycket få strukturer kring själva ryggraden kommer med på bild och är bedömbara.

K. T. rtgssk
Röntgen Relsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024