Röntgen av brösten vid ammning

Jag ammar min nyfödda bebis men ska på mammografi eftersom jag känt en knöl i bröstet. Påverkar strålningen mjölken eller bröstkörtlarna på något vis?

Röntgenstrålning i samband med mammografiundersökning påverkar varken mjölken eller bröstkörtlarna. Du kan lugnt fortsätta amma ditt barn.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Att amma efter röntgen och ultraljud

Har just varit på en rutin mammografi och kom efteråt på att strålningen kanske påverkar mjölken (ammar min 9 månaders baby men på mammografiavdelningen sa de att undersökningen (röntgen + ultraljud) var okej att genomföra eftersom jag bara ammar på natten)

Inget problem alls. Varken röntgenstrålar eller ultraljud påverkar mjölken.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Knöl i bröstet

 Har varit på mammografiundersökning i juni då jag kände en knöl i bröstet. Röngen och biopsi gjordes och konstaterades ofarlig. Nu känner jag att bröstet känns annorlunda och är orolig att nåt hänt.
Är det skadligt att gnomgå mammografi så ofta som med 4 månaders mellanrum? Kan en ofarlig knöl bli farlig under lika kort tid?

 Idag är mammografitekniken så pass optimerad att röntgenbestrålning mot brösten vid dessa undersökningar är minimal.
Befogade undersökningar anses väga starkt mer för röntgen än för den ev. ”risk” den minimala bestrålningen mot bröstet kan utgöra.
Vår mammografiöverläkare menar att nytillkomna förändringar ska man alltid få undersökt.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning vid mammografi

 Utan att veta att jag var gravid har jag varit på en mammografiröntgen. Barnet var förmodligen bara några dagar då röntgen genomfördes. Jag är väldigt orolig för att denna undersökning ska ha skadat barnet. Vilka och hur stora är riskerna?

 Riskerna är noll.
Vid mammografiröntgen används röntgenstrålar med låg energi för att få bästa möjliga bildkvalitet. Röntgenstrålar med låg energi har svårt för att tränga igenom vävnad. Det är bl.a. därför som man komprimerar bröstet.
Det finns ingen risk för ett foster vid mammografiundersökning. Man strålar mot brösten och inte mot fostret. Den strålning (spridd strålning) som eventuellt går i riktning mot fostret stoppas effektivt upp av kvinnas vävnad och strålningen når aldrig fram till fostret.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning vid mammografi

Fråga Om man genomgår en mammografi och det visar sig sedan att man under undersökningen är gravid (v6). Vilka risker kan detta då ha på fostret?
Har bara kunnat hitta att det kan medföra risker men inget specificerat vad som kan hända? Minskad födelsevikt, ökad risk för tumörer???

Svar Strålning till fostret vid mammografering, där komprimering av bröstet sker, är nästan obefintligt.
Komprimeringen av bröstet och dagens moderna mammografer gör att bestrålningen minskas drastiskt mot både bröstvävnaden som för den spridda strålningen utanför bröstet.
Denna undersökning ska teoretiskt (och i praktiken) inte ha någon som helst påverkan på ett fosters utveckling.
Omfattande röntgenstrålning (gäller inte mammografi), vet man, kan ge sk. stokastiska skador. Detta är framtida sjukdomar som beror på tidigare bestrålning. Det går dock nästan inte att avgöra efter t.ex. 20-30-40-50…. år om en ev. cancer beror på en enskild undersökning eller något annat så som rökning, solen, arbetet, boendemiljön, mm.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Mammografi vid graviditet

Fråga Har precis fått reda på min graviditet, fostret är idag ca 2 veckor. För 6 dagar sedan var jag på mammografi. Kan detta ha varit skadligt?

Svar Nej, mammografiundersökning är på inget sätt skadligt för fostret.
För att få röntgenbilder av bröstet med tillräckligt hög kvalitet måste man välja röntgenstrålar med låg energi. Detta medför att röntgenstrålarna har kort räckvidd genom vävnad. Det är bland annat av denna anledning som man trycker ihop bröstet vid undersökningen. Livmodern ligger långt in i kroppen och vävnaden/organen mellan bröstet och livmodern fungerar som ett utmärkt strålskydd som röntgenstrålarna inte klarar av att ta sig igenom.

Svarat av M. O., sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024