Strålning vid mammografi

Jag gjorde en mammografi undersökning och jag viste inte att jag var gravid: jag var gravid i ca 10 dagar. De tog 3 mammografi bild på varje bröst som blev 6 total. Dessutom är jag väldig smal har nästa ingen fet i magen (buk). Kan dessa har varit skadlig till mitt barn? Är väldigt orolig.

Vid mammografiundersökning används röntgenstrålar med låg energi. Röntgenstrålar med låg energi har endast kort räckvidd i vävnad. För att röntgenstrålarna i tillräcklig omfattning ska kunna gå igenom ett bröst behöver man komprimera det. Dessutom separeras bröstets inre strukturer så att dessa i mindre omfattning hamnar ovanpå varandra, vilket gör att diagnosen blir säkrare.

Att man använder röntgenstrålar med låg energi har även fördelen att man utan problem kan undersöka gravida kvinnor. Den strålning som eventuellt skulle kunna träffa ett foster är dessutom så kallad spridd strålning. Då röntgenstrålning sprids tappar den energi. Därför har den spridda strålningen ännu kortare räckvidd i vävnad jämfört med den ursprungliga strålningen. Den lilla mängd spridd strålning som skulle kunna ge en stråldos till fostret kommer att absorberas av kvinnans egen vävnad långt innan den når fostret. Även mycket smala kvinnor kan, utan risk för fostret, mammografiundersökas. Det finns mer än tillräckligt med vävnad mellan huden och in till fostret.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024