Granskning av bilderna

Fråga Jag undrar då resultatet från magnetröntgen av hjärnan är klart om hela hjärnan då granskas noga och av vem.
Om man tex vill undersöka om patienten har Parkinsons  ser man då bara på en del av röntgenbilden.
Om magnetröntgen helt kan utesluta att patienten inte har NPH ifall den ej visar vidgade hålrum  eller kan man i vissa fall behöva tappa likvor för säker diagnos.
Vid magnetröntgen av hjärnan gransas då ifall vidgade ventriklar och hålrum finns och kan en ”vanlig” doktor se dessa med ögonmått eller ska de mätas på ett speciellt sätt.

Svar Det går inte att diagnostisera Parkinson med någon röntgendiagnostik. Däremot kan man med olika röntgenundersökning utreda ev. differentialdiagnos. Dvs. om det istället rör sig om annan sjukdom som ger samma sjukdomsbild som Parkinson.
Att se vidgade hjärnventriklar eller vidgade hjärnfåror orsakad av ett likvor-överskott eller ett avflödes-hinder går bra med både MR och CT.

Alla röntgenundersökningar (och MR) granskas av en eller flera röntgenläkare (specialistläkare). Vid de fallen det finns funderingar kring bilden eller oklara fynd  kan denna undersökning även diskuteras på en sk. röntgenrond med läkare från externa specialiteter (medicin, ortoped, neuro, etc) involverade.
Alla röntgen bilder granskas noga med tyngd på den frågeställning remittenten (din doktor) gett. Röntgenbilden granskas alltid i sin helhet där även andra fynd iakttages. Dvs. göres en CT-undersökning av buken pga. misstänkt leveråkomma granskas även resten av bukens organ om dessa är med på bilderna. Inte bara levern!

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Skalle med CT vs. MR

Fråga Man 40 år. Plötslig svår huvudvärk, som utgår från ett ställe till höger om mitten mitt bak i skallen. Molande, ibland ristande smärta fram mot öga. Vid strykning med handen över pannan sticker det till.  Värken har suttit i i 10 dagar nu. CT röntgad för 1 vecka sedan.  Såg bra ut.  Sömnstörningar sedan 5 månader tillbaka. Känner ingen trötthet. Dålig kvalitet på den korta sömn som blir varje natt.

Fråga: Hur mycket ser man på en CT-röntgen på skallen? Syns hjärnblödning, förträningar och små tumörer? Vad är det för skillnad på CT-röntgen och magnetkamraundersökning? Kan denna visa något som en CT-röntgen inte visar?

ct_skalle_1324
CT-skalle

SvarEn CT-skalle är oftast förstahandsvalet vid snabbt insättande förändringar och akuta tillstånd inom skallen. Detta för att CT av skallen är en snabb undersökning (2min) och kan göras omgående. Datortomografi (CT) är en teknik som avbildar kraniet och hjärnan bra med en fullt acceptabel upplösning. CT-bilden är väldigt kontrastrik. Denna kontrast kan man även påverka ytterligare genom att injicera just kontrastmedel i blodet.
På CT-bilderna kan man oftast se blödningar, ödem, tumörer, ev. vidgning av hjärnventriklarna (likvor), blodkärl (med kontrast), mm. Helt nytillkomna eller små infarkter kan vara svåra att se. Dessa syns bättre efter några timmar då de aktuella delarna av hjärnans mjukdelar ändrat konsistens.

mr_skalle_1324
MR-hjärna

MR  har högre upplösning som bättre avbildar hjärnans mjuka partier dvs. hjärnsubstan, ledningsbanor, hjärnhinnor, etc. MR tar dock längre tid (15min för kortaste varianten) för en undersökning av skallen varför MR oftast används för vidare utredningar eller vid oklara fynd vid CT-undersökningen.
MR ”ser” allt CT ser dock finns det sk. kontraindikationer för MR, dvs. tillfällen då man inte kan göra en MR. Dessa kan vara inopererad metall-clips i hjärnan, metallsplitter i ögat, Pacemaker, att patienten inte klarar av att ligga stilla, mm.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Hemangiom

Fråga  Jag undrar lite om tillförlitligheten vid datortomografi utan kontrastvätska jämfört med med.
För 3 år sedan gjorde jag en CT där huvudsyftet var att se om jag hade njurstenar eller andra problem vid njurarna. Denna CT gjordes utan kontrastvätska. Njurarna var ok och man hittade inga andra konstigheter i mage/buk även om utlåtandet säger att ”that evaluation of the solid abdominal viscera is limited by lack of intravenous contrast”. Nu har jag nyligen opererat bort ett förstadie till malignt melanom (melanoma in situ). Fått provsvar som visar att ingen spridning till omkringliggande hud skett efter säkerhetsmarignal kring tumören togs bort. Hudläkaren rekommenderade heller ingen specifik uppföljning. MEN i denna veva har jag även gjort en CT med kontrast för att kolla av andra saker (ej relaterat till hudcancern) varvid man upptäckte ett misstänkt hemangiom (2,5 cm) på levern.  Är nu remitterad för att göra ultraljud med kontrast!
 Läkaren tror att det kan ge en tydligare bild av förändringen. Man säger att hemangiom ofta är medfödda och helt ofarliga. Isåfall kan det vara så att CT’n som jag gjorde i USA kan ha missat detta pga att den inte hade kontrast? Eller kan ofarliga hemangiom växa till sig? Är förstårs livrädd för att förändringen ska vara en metastas från huden men läkaren säger att det inte är särskild sannolikt och att ultraljud nu görs mer ”-för säkerhets skull”.

Vad tänker ni om användandet av ultraljud med kontrast för att säkerställa diagnosen?
Tycker att jag just nu åker vårdkarusell och inte får några svar från mina läkare.

Svar Man måste skilja på att upptäcka en förändring resp. att med rimlig säkerhet fastställa en förändrings natur.
Hemangiom kan ibland upptäckas på CT utan intravenös kontrast men det kan vara svårt. CT med kontrast kan oftast upptäcka hemangiom på ett bra sätt.
Att säkerställa diagnosen hemangiom med CT kräver dock oftast att undersökningen utformats på ett särskilt sätt som man inte gör rutinmässigt.
En riktad undersökning mot detta förmodade hemangiom med kontrastförstärkt ultraljud har mycket goda förutsättningar att säkerställa diagnosen hemangiom.

Svarat av T.A. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR vs. CT

Fråga Har under senaste halvåret haft tilltagande smärta i huvudet och i ansiktet (runt bihålorna), ffa på morgonen. Jag genomgick för ca en vecka sedan en magnetkameraundersökning av hjärna, bihålor och orbita, både med och utan kontrast. MR-resultatet från röntgenläkaren var helt utan anmärkning.

Nu till min fråga: Hur bra är MR på att påvisa tumörer, blödningar, infektioner osv? Jag har läst att CT är bäst för att diagnosticera bihåleinflammation, eller är MR likvärdig?
Kan jag vara lugn efter beskedet och sluta oroa mig för smärtan?

CT sinus
Sinuit

Svar MR är ett ypperligt redskap för diagnostisering av olika ”fenomen”  i skallen samt ryggmärgskanalen. MR är absolut bäst på att påvisar substanssjukdomar där även mycket små förändringar i hjärnmassan oftast syns bra på bild. Sedan finns det sjukdomar som normalt inte syns på MR där man enbart diagnostiserar efter vilka symtom man har.  Det finns även sjukdomar som går i skov. Dvs. är man besvärsfri vid undersökningen syns kanske inte förändringar på bilderna som man annars hade sett vid andra tillfällen med pågående symtom.

Bihåleinflamation (sinuit) ses bra med MR. Att man föredrar CT för denna frågeställning beror på att en CT-undersökning går så pass mycket snabbare att göra än MR. Sinuiter syns lika bra med dessa både tekniker.

KSvarat av.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT hjärna och strålning

Fråga Jag gjorde två gånger CT- röntgen av skallen i en timme och jag undrar om störning i vävnader eller celler och ökar risk för cancer av strålningen i senare i livet och hur mycket procent är risken för detta jämför med vanligt person?

Svar CT-undersökning av skallen är en mycket vanligt förekommande diagnostisk undersökningsmetod inom vården.

Två CT-skalle undersökningar motsvarar en effektiv dos, dvs en jämförelsebar helkroppsdos, på 4 mSv. Under ett år utsätts en person i Sverige för en bakgrundstrålning på, i genomsnitt, 4-5 mSv (kosmisk strålning, strålning från marken, luftburet radon, m.m.). Dina undersökningar motsvarar följaktligen cirka ett års naturlig bakgrundstrålning.

Vid trettio års ålder innebär dessa undersökningar en ökning av den naturliga risken för att utveckla cancer på 0,02%. Riskökningen kan anses minimal i förhållande till andra risker vi utsätts för dagligen. För bilister är den årliga risken att råka ut för en dödlig bilolycka ungefär 0,013 %.

Övrig påverkan på vävnader och celler har ej påvisats vid CT-undersökningar, all bestrålning upphör i samma stund som undersökningen avslutas och ingen strålning finns kvar i kroppen.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

J. M., K. R. sjukhusfysikerstuderande
Lunds Universitet

MR undersökningen

icon_mini_faq Hur lång tid tar det att genomföra en magnetröntgen av huvud och ryggrad?

icon_mini_register Undersökning av hjärna och helrygg tar mellan 75 – 90 minuter. Detta beroende på om kontrastmedel användes vid undersökningen eller inte.
Enkel rygg tar 1 tim. och enkel skalle tar ca. 20min.

Sedan kan undersökningen av ryggen dra ut lite på tiden (+5-10min) om det är besvärliga förhållanden i ryggen där någon extra bildserie då behövs för optimal diagnostik.

Mvh
icon_mini_profile Personalen, MR-sektionen
Röntgen Helsingborgs lasarett

CT hjärna

icon_mini_faq Jag har lidit av spänningshuvudvärk en tid och fick innan sommaren tid för röntgen av min hjärna för att utesluta hjärntumörer och annat sk-t som man får för sig ha i skallen. Röntgen visade ingen och jag kunde släppa det och huvudvärken försvann.
Min fråga är kan man lita på en CT-röntgen till 100%?

icon_mini_register Datortomografen, CT, är ett ypperligt och ett fantastiskt instrument för röntgendiagnostik av de flesta kroppsorgan. Däribland skalle och hjärna.
Men… det är ju som allt annat här i världen… man kan inte garantera något till 100%.
Man måste tolka en friad röntgenundersökning med att där med största sannolikhet inte finns något fel. Börjar tvivel smyga sig in i alla våra undersökningar kan man hålla på att utreda alla och allt till dags ände utan, sinsemellan teknik, ändrade resultat!

icon_mini_profile J. B.
Överläkare. Röntgen Helsingborgs Lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024