Granskning av bilderna

Fråga Jag undrar då resultatet från magnetröntgen av hjärnan är klart om hela hjärnan då granskas noga och av vem.
Om man tex vill undersöka om patienten har Parkinsons  ser man då bara på en del av röntgenbilden.
Om magnetröntgen helt kan utesluta att patienten inte har NPH ifall den ej visar vidgade hålrum  eller kan man i vissa fall behöva tappa likvor för säker diagnos.
Vid magnetröntgen av hjärnan gransas då ifall vidgade ventriklar och hålrum finns och kan en ”vanlig” doktor se dessa med ögonmått eller ska de mätas på ett speciellt sätt.

Svar Det går inte att diagnostisera Parkinson med någon röntgendiagnostik. Däremot kan man med olika röntgenundersökning utreda ev. differentialdiagnos. Dvs. om det istället rör sig om annan sjukdom som ger samma sjukdomsbild som Parkinson.
Att se vidgade hjärnventriklar eller vidgade hjärnfåror orsakad av ett likvor-överskott eller ett avflödes-hinder går bra med både MR och CT.

Alla röntgenundersökningar (och MR) granskas av en eller flera röntgenläkare (specialistläkare). Vid de fallen det finns funderingar kring bilden eller oklara fynd  kan denna undersökning även diskuteras på en sk. röntgenrond med läkare från externa specialiteter (medicin, ortoped, neuro, etc) involverade.
Alla röntgen bilder granskas noga med tyngd på den frågeställning remittenten (din doktor) gett. Röntgenbilden granskas alltid i sin helhet där även andra fynd iakttages. Dvs. göres en CT-undersökning av buken pga. misstänkt leveråkomma granskas även resten av bukens organ om dessa är med på bilderna. Inte bara levern!

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024