CT hjärna och strålning

Fråga Jag gjorde två gånger CT- röntgen av skallen i en timme och jag undrar om störning i vävnader eller celler och ökar risk för cancer av strålningen i senare i livet och hur mycket procent är risken för detta jämför med vanligt person?

Svar CT-undersökning av skallen är en mycket vanligt förekommande diagnostisk undersökningsmetod inom vården.

Två CT-skalle undersökningar motsvarar en effektiv dos, dvs en jämförelsebar helkroppsdos, på 4 mSv. Under ett år utsätts en person i Sverige för en bakgrundstrålning på, i genomsnitt, 4-5 mSv (kosmisk strålning, strålning från marken, luftburet radon, m.m.). Dina undersökningar motsvarar följaktligen cirka ett års naturlig bakgrundstrålning.

Vid trettio års ålder innebär dessa undersökningar en ökning av den naturliga risken för att utveckla cancer på 0,02%. Riskökningen kan anses minimal i förhållande till andra risker vi utsätts för dagligen. För bilister är den årliga risken att råka ut för en dödlig bilolycka ungefär 0,013 %.

Övrig påverkan på vävnader och celler har ej påvisats vid CT-undersökningar, all bestrålning upphör i samma stund som undersökningen avslutas och ingen strålning finns kvar i kroppen.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

J. M., K. R. sjukhusfysikerstuderande
Lunds Universitet

Ett svar på ”CT hjärna och strålning”

  1. Hej Jag har gjort CT Röntgen jag undrar om man kan se gamla skador man har haft som ADHD eller Stora inlärnings svårigheter eller Dysfasi. Kan man se Skador som har hänt när man var liten och en olycka som har hänt 6 månader sedan ???

    Se vår [ rådgivning ].

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.