Röntgen av minnet

Fråga Jag är en tjej som gick in i väggen för sju år sedan. Har därefter mycket problem både med närminne och långtidsminnet.
Har en känsla av att en ev hjärnröntgen skulle kunna ge svar på hur skadad min hjärna är. Mitt minne har absolut inte förbättrats något på dessa sju år, är orolig för att jag fått permanenta hjärnskador.
Därför skulle ett sådant svar vara till hjälp för att veta hur jag ska gå vidare.
Kan man se minnesskador på en röntgen?

Svar Man kan inte avgöra en persons mentala eller psykiska status genom en röntgenundersökning av något slag. Det man kan se med datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR) av hjärnan är ev. sjukdomstillstånd som kan förklara kliniska symtom som ger funktionella- eller mentala rubbningar/störningar. Att bl.a. blodtryck och blodkärl påverkas av stress vet man men detta är oftast en längre process där hjärtats funktion kan påverkas.
Reella hjärnskador pga. stress finns det endast lite forskning om som inte har kunnat påvisa något klart samband (vad vi vet).
Att enbart bedömma en persons minneskapacitet med enbart röntgen av något slag går således inte.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cysta i hjärnan

Fråga Vad menas med cystliknande förändring i hjärnan???
Har gjort en datortomografi av hjärnan o ska nu in på MR då en cystliknande förändring har hittats , vad menas med detta kan det vara något livshotande är mycket orolig nu om vad MR ska säga.

SvarCysta är en blåsliknande struktur med inkapslad vätska av något slag. En cysta som inte ger obehag eller misstänks som malign låter man oftast vara. Tömmer man en cysta kan denna fylla på sig igen. Flertalet typer av cystor är också allmänt förekommande som t.ex. njurcystor. En cysta inom skallen kan vara en utbuckning/defekt  av hjärnhinnan och innehålla vanlig likvor som även finns omkring hjärnan och ner i ryggmärgskanalen.

Våra radiologer kan oftast klassificera en cysta som benign eller malign utifrån vad den innehåller som med relativt stor säkerhet kan avgöras på MR-bilden, hur dess väggar ser ut samt hur komplex denna cysta är. Detta ses oftast mycket bra med en MR.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cysta i nacken

Fråga Min dotter har gjort en MR undersökning efter att man sett en cysta i ett tomrum i nacken, den upptäcktes av en slump på en vanlig röntgen. Hon fick göra en akut MR röntgen dagen efter men har ännu inte fått svar…
Gör  man en akut MR för att man misstänker tumör? Hur länge brukar det ta innan man får svar?

Svar Vi har funderat på detta men vi har lite svårt att mer exakt placera det här ”tomrummet” i nacken rent anatomiskt.
Hur som helst finns det ett stort antal cystor. I hjärnan kan man ha cystor som är medfödda vilka oftast upptäcks av en slump. Flertalet av dessa gör ingen väsen av sig. Det finns även medfödda defekter i bl.a. bakre skallgropen (exv. Chiari-missbildning) som kan ge upphov till cystor. Man kan dock inte heller komma ifrån att det även finns några maligna former av cystor som kan uppträda i hjärnan. Gemensamt för flertalet cystor är att typ, dess lokalisation eller storlek inte får störa kroppens vitala funktioner eller den egna hälsan. MR visar oftast mycket bra på vilken form av cysta det rör sig om.

Om en röntgenundersökning göres akut ska normalt svaret vara färdigt strax efter undersökningen eller inom någon/några timmar. För en oprioriterad MR undersökning kan svaret däremot dröja upp till 2-3 veckor…

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MS visas med MR

Fråga Jag har legat inlagd på en rehab avdelning pga de misstsänkte en blödning, men lyckligtvis så var det \”bara\” något annat. I höstas så blev jag sned i hö mun och läkarna säger nu att det är en facialispares. De säger även efter rtg med kontrast och MR att jag inte har haft någon stroke. Ett besked jag är mycket glad över, men mina symptom: Har jag fått MS? hade inte läkarna sett det på röntgen?

MS-plaque
MS-plaque

Svar MS är ju en sjukdom där en demyelinisering sker av nervtrådarna i hjärnan pga. en inflammatorisk process som i botten grundar sig på att kroppens eget immunförsvar ger sig på myelinet. Då områden med myelin skadas bildas ärrvävnad som kallas sk. plaque. Denna ärrvävnad efter demyelinisering ser man på bilderna från en MR-undersökning. Likaså ses den inflamatoriska process som finns i samband med demyeliniseringen.
Sedan ska ju MR-undersökningen ses som ett komplement till de kliniska testerna och labproverna (likvor) för att bekräfta eller utesluta en MS-diagnos.
Sammanfattningsvis är MR en mycket bra undersökningsmetod för att diagnostisera olika tillstånd i hjärnan.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Infarkt vs. blödning vid CT av hjärnan

Fråga Vad kan de radiologiska fynden vara vid blödning respektive infarkt i hjärnan?

Svar När denna frågeställningen (stroke) kommer på tal göres en CT-undersökning av hjärnan (datortomografi). Detta utan kontrasmedel till blodet.
Färsk blödning avbildas vitt i hjärnvävnaden eller mellan hjärnhinnorna. En äldre blödning ses som mörka partier på bilderna. Infarkter (blodpropp) blir mörka områden i bilderna oavsett ålder. Dock kan färska infarkter vara svåra att se direkt efter det akuta insjuknandet. Efter några timmar framträder de infarcerade områdena bättre på CT-bilderna. Vid större infarkter kan även livshotande ödem uppstå kring det infarcerade området i hjärnan vilket avbildar sig som mörkare områden kring infarktområdet i bilderna.
Det är oerhört viktigt att snabbt avgöra om patienten drabbats av infarkt eller blödning för att kunna sätta in rätt behandling.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR-hjärna på barn

Fråga Min dotter har precis gjort en MR för att se om hon hade förändringar på hjärnan då dom misstänkte epilepsi.
Röntgen visade inga förändringar, tumörer eller liknande… inget ovanligt. Men däremot så såg dom att (som jag förstår det) fettet runt hjärnan såg annorlunda ut. Läkaren sa något om ämnesomsättning i cellerna o att det var väldigt ovanligt. Nu ska en ny MR göras där dom koncentrerar sig på ”fettet”.
Vet inte ens om jag förstått dom rätt…. Vad kan det vara? Dom ska även ta blodprov,urinprov o ryggmärgsprov för att leta efter slaggprodukter. Anledningen till allt detta är för att min dotter har haft ”frånvaro-anfall”.
Kan du försöka förklara för mig?

Svar Detta har våra radiologer svårt att förklara med dessa få uppgifter.
Våra neuroradiologer använder aldrig ordet ”fett runt hjärnan” då det inte, vad vi vet, finns eller existera sådant runt själva hjärnan. Det finns bl.a. ämnesomsättnings- och bristsjukdommar som kan visa sig med olika inlagringar i hjärnsubstansen innuti hjärnan.

Du bör absolut höra med din doktor och få det bättre förklarat för dig.
Du har all rätt att få en begriplig förklaring om hur situationen ser ut och vad som framöver ska hända med din dotter i utredningsväg.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR vs. CT vid MS

Fråga Kan man göra en skiktröntgen av hjärnan istället för en magnetkameraundersökning om man ska ta reda på om man har MS, tumör etc och tycker MR är obehagligt?

Svar För att diagnostisera MS är MR överlägset.
För tumörer är även CT en bra metod i de flesta fall men ger samtidigt strålning.

Svarat av T.A. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Risker vid MR-hjärna

Fråga Vilka risker kan påverka vid undersökning av huvudet med magnetkameran? Kan magnetkameran skada hjärnan?  Om jag redan fick  för mycket strålningsdos den
29 december 2009 då jag röntgade bröstrygg och längrygg = 4 bilder, då jag har halkat och slagit i hö ländrygg och huvudet . Har även gjort mammografi och ultraljud av brösten.

Svar Magnetkameran är en teknik som använder sig av magnetfält och radiovågor för att skapa en bild av patientens inre. Patienten utsätts alltså inte för någon röntgenstrålning vid undersökning med en magnetkamera.

Om man har något metallföremål i kroppen eller fått en pacemaker eller annan apparat inopererad, kan det i vissa fall vara olämpligt eller till och med farligt att bli undersökt med en magnetkamera. Har man inget av detta i kroppen anses magnetkameran som ofarlig.

Svarat av M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Hur görs CT-skalle

Fråga Hur går en ct skalle rtg till?? Behövs alltid kontrast? Gör denna av psykologiska skäl.

Svar Vid oklar frågeställning eller vid basal utredning göres CT-skalle nästan alltid initialt utan intravenöst kontrastmedel.
Hur undersökningen går till kan du läsa på vår huvudsajt www.rontgen.com.

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT av hjärnans hålrum

Fråga Kan man vid CT skalle med kontrastmedel se om trycket är för högt i hålrummen i hjärnan?

Svar På CT-bilder av hjärnan kan man bedöma storlek och ev. onormal vidgning av hjärnans hålrum (ventrikel).
Man kan därav ev. dra slutsats om en tryckökning i hjärnans ventriklar. Man kan då samtidigt även se ev. hinder för likvorflödet som kan vara orsak för denna vidgningen.
Det behövs ingen kontrast för att undersöka hjärnan med CT med enbart denna frågeställning.
Om… man misstänker tumör, cysta, etc.  som stör för likvorflödet kan kontrast komma i fråga.

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgen Världen 2021-2024 :: www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024