Mjukdelsförändring i lungan

Har nyss fått reda på att jag har en mjukdelsförändring utanför lungan genomvanlig lungröntgen. vad menas med det?

Det kan vara många olika saker, oftast ofarliga. Sannolikt kommer man att undersöka dig vidare för att utesluta elakartad sjukdom.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lungförändring på bild

Vad kan en förändring på ca 5 cm på vä lunga tyda på?

Detta kan våra radiologer inte svara på utan att se bilder.
Det finns en stor mängd olika sorters lungförändringar, humana eller mer otrevliga, som visar kan sig som som mer eller mindre täta förändringar eller stråk i lungvävnaden på röntgenbilderna.
Vid oklara förändringar eller vidare utredningar kompletterar man ofta utredningen med datortomografi (CT). Om typen av förändring fortfarande är oklar efter ev. CT kan då en biopsi (vävnadsprov via punktion) bli aktuell.
Om det här fyndet samt hur vidare utredning ser ut ska din egen läkare kunna svara bättre på.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Gravid och lungröntgen

Är gravid i vecka 5 och ska göra en lunrtg. Är detta skadligt för fostret?

Nej, det är inte farligt för fostret. Vid lungröntgen strålar man så pass långt ifrån fostret att din egen vävnad från lungorna ner till fostret fungerar som en skyddande strålskärm för fostret.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Vad betyder infiltrat

Vad menas: Basalt på vänster sida finns ett glest infiltrat.

Detta betyder att i vänster lungas nedersta delar (ner mot diafragmavalvet) finns en lättare förtjockning eller förtätning av lungvävnaden.
Detta kan utgöras av t.ex. allergisk reaktioner eller lättare inflamatoriska processer, mm. som ger denna förtätning på röntgenbilden.

Läs mer från en tidigare [svar].

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Hur ofta PET/CT

Jag har haft lungcancer vid ett par tillfällen och vid den senaste skiktröntgen så syntes en 4 mm förändring på ena lungan så jag ska genomgå en ny skiktröntgen. Jag har tidigare även gjort Pet/CT vid ett par tillfällen och kollat hela kroppen. Min fråga är om det räcker med Pet/CT eller det är en fördel att även göra en skiktröntgen för att kontrollera lungorna.
Till sist – hur ofta rekommenderas att man genomgår Pet/CT för att i god tid hitta eventuellt nya tumörer.

I en PET/CT-undersökning ingår en ”skiktröntgen” (CT). Så förutom ”vanlig” CT ingår även en PET-scanner i kombinationen PET/CT’n vilket då ger ett stort mervärde för samtidig diagnostisering samt lokalisation av maligna processer.
Kontrollintervallerna för PET/CT kan variera mellan tumörtyper.
Din behandlande onkolog ska kunna svara på det.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

Vad ses vid MR-rygg

Jag undra vilka delar som ses vid en magnetröntgen på bröstryggen? Är det möjligt att få se en sådan röntgenbild? Kan man samtidigt se hur lungorna ser ut efter några års rökning?

En MR-undersökning av ryggraden visa i stort endast denna del. Här ingår kotorna, diskar, ryggmärgskanalen samt nervrötterna härifrån. Lungorna avbildas inte med någon som helst diagnostisk bildkvalitet.
För en ev. röntgenundersökning av lungorna göres initialt en konventionell röntgenundersökning. Dock något beroende på frågeställningen. Vid frågeställningar som t.ex. metastaser, proppar i lungkärlen, etc. göres däremot oftast en CT-undersökning initialt.
För att slippa ”bekymra sig” om detta är det bäst att sluta röka om man inte redan gjort så…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

Optimala röntgen av lungorna

Vilken typ av röntgen är den optimala för att undersöka lungcancer?

Datortomografi (CT) med kontrastmedel.

K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Se metastaser i thoraxskelettet

Jag skulle vilja veta om man kan se skelettmetastaser med en lungröntgen. Har det med Mas o Kv? Om inte varför?

Lungröntgen mjukdelar 121kV
Hög kV

En konventionell lungröntgen är nu inte den mest optimala undersökningen av revbenen, ryggraden, nyckelben, etc.
Röntgenapparaten är inställd med en hög rörspänning (kV) som ökar röntgenstrålarnas genomträngningförmåga. Detta gör att det blir mer mjukhet i bilderna då det är själva lungan (mjukdel) som är viktigast vid denna undersökning.
Skelett ses dock så pass bra att våra radiologer oftast kan göra en bedömning av dessa vad avser frakturer och div. patologiska skelettprocesser.

Om man sänker spänningen till röntgenröret får man däremot mer kontrastskillnad i bilderna. Skelettet ses då väldigt bra medan lungans mjukdelar däremot blir sämre avbildade. Enheten mAs (milliamperesekund) anger strålningens kvantitet, dvs. hur stor mängden strålning är. Smal patien kräver låga mAs medan kraftiga patienter kräver högre mAs. Denna inställning har inget med bildens kontrast att göra.

Bröstrygg skelett 70kV
Låg kV

Det kan vara svårt att med konventionell röntgen bilda sig en uppfattning om hela thoraxskelettet då bla. revbenen är välvda vilket gör att delar av dessa endast blir avbildade i 1 projektion samt till vissa delar döljs av ryggrad, skulderbladen, etc. En optimal skelettröntgen förutsätter att man röntgar de olika kroppsdelarna var för sig i minst 2 olika projektioner.

Frågeställningar om skelettmetastaser ingår oftast vid undersökningar med datortomografi (CT) för primär tumörutredning som då samtidigt även ger bra bilder av skelettet och en stor del av ryggraden.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Se hicka på lungröntgen

Min pappa har haft hicka en tid. Blev skickad till lungröntgen. Jag trodde hicka kom från magen. Han har en inopererad defibrilator. Kan det vara den som irriterar hicknerven? Vi har inte fått svar från röntgen än, men jag är mest nyfiken. Hade inte trott att man kunde se orsaken till hicka på en röntgen.

Det kan finnas många orsaker till långvarig hicka.
En del av dessa kan man få indikation om på lungröntgen.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Pleurodis

I oktober-10 började jag få stark, brännande smärta i ryggen, som strålar ut i v.skulderblad, ländrygg, nacke och axlar. Genomgick en lungröntgen i jan.-11. Fick brevsvar av husläkaren, där det står: -en mindre sammanväxning i vänster lungsäck.
Vad betyder det ? Jag hade lunginflammation 1992, kan det höra ihop? Jag är rökare, därför blir oron större. På läkarbesöket, upptäckte dr. att jag var enormt öm då han kände och tryckte på rygg och mage/bröstkorg. Han talade om ev.inflammation. Men jag fick ingen medicinering mot detta. Smärtorna fortätter dagligen, de är i det närmaste outhärdliga och gör att mitt dagliga liv fungerar mycket dåligt. Har ingen riktig ork på grund utav smärtan. Vissa stunder är det svårt att sitta, ligga och stå.
Vad kan detta bero på? Orkar snart inte med dessa smärtor.

Har man, i samband med lunginflammation haft en retning i lungsäcken kan man få en lokal sammanväxning (pleurodes/pleurodis). Detta är ofarligt.
Dina smärtor bör dock bedömas kliniskt av din husläkare.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett