Metod för röntgen av lungorna

 Jag vill veta vilka Röntgenundersökningar lämpar sig bäst och ger bäst svar och resultat och kan bäst påvisa förändringar eller skador vid dessa här angivna problem :

Astma, allergisk alveolit, inflammation i lungblåsorna och bronkiolerna, skador på lungblåsorna / alveolerna, förtjockade vägar i alveolerna, förtjockt luftvägsslemhinna och ärr på luftvägsslemhinnor, ärrbildning och förtjockning i lungorna, ärrbildning på lungvävnad, förtjockning av lungsäcken, lungsäcks inflammation, lungfibros, lungemboli, lunginfektion, luftrörsinflammation, pneumoni, pneumothorax, emfysem, bronkiektasier, mesoteliom.

Finns kanske en och samma metod att använda att se alla dessa problem vid en och samma röntgen tillfälle , eller det är olika metoder som är bäst lämpade att påvisa dessa problem.

 Den enda enskilda radiologiska metod/teknik som täcker in stora flertalet av dessa frågeställningar är datortomografi (CT/”skiktröntgen”). En diagnos erhålles dock oftast av en kombination av utredningsmetoder.

Man får dock aldrig en remiss med så många frågeställningar.  Alla röntgenundersökningar ska ha föregåtts av kliniska undersökningar då det går att ställa flertalet diagnoser enbart utifrån kriterier den kliniska undersökningen ger (astma, lunginflammation, luftrörsinflammation, mfl.). Beroende kliniken som baseras på sjukhistoria, symtom, blodprover, askultation, tidigare tester som spirometri på lungkapacitet, bronkoskopi, mm. brukar frågeställningarna, då röntgen kan anses behövas, vara begränsad till 2-3 stycken.

En konventionell lungröntgen är en enkel och snabbt genomförd undersökning som ställer flertalet av dessa diagnoser. Denna röntgen brukar därför vara starten för de flesta  lungundersökningar. Bilderna från denna undersökning är mycket bra och ger en överskådlig bild över lungfälten, hjärta, revben, bronker och blodkärlen. Frågeställningar om inflammation, pleurit (lungsäcksinflammation, vätska), hjärtinkompensation, pneumothorax, revbensfraktur, mm. kan oftast då besvaras.
Om denna lungröntgen visar normala förhållanden brukar detta räcka såvidar det inte finns mycket starka misstankar på patologi utifrån de kliniska proverna för fortsatt utredning.

CT-thorax kan kompletterar en konventionell lungröntgen om man önskar mer utredning eller uppföljning av patologi eller det finns oklara fynd (malignitet, metastaser, lungfibros, orsaker till pleural f). CT som förstaval gäller vid frågeställning om bla. lungemboli (blodpropp), traumaskador, hemothorax, etc.
På grund av högre röntgenbestrålning, tidskrävande och en trolig tillförsel av kontrastmedel till blodet är CT inte generell undersökningsmetod av lungorna trots sin beträfflighet och den oftast mycket goda diagnostik man kan erhålla.

Men oavsett frågeställning  och röntgenmetod så rapporteras alla patologiska eller avvikande fynd av intresse som ses på bilderna.

 K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

2 svar på ”Metod för röntgen av lungorna”

 1. Varför jag tittar här är givetvis att jag har problem. Varje år drabbas jag av problem med luftrören, evighets hosta som tar på alla krafter. Ofta får jag Betapred och tar alla apotekts medciner. I bland även atibiotika för att bli frisk.
  Jag jobbar på en friskvårdsanläggning som ledare behöver jag snabbt bli frisk.. Men det tar minst 8 veckor varje gång. Jag har ingen astma men måste vara väldigt känslig för virus. Vad tycker du jag ska göra för att kunna på rätt behandling för mina lånvariga besvär med många vakna nätter för extrem hosta.

  1. Det här vet vi inte…

   Har du ingen orsak till dina besvär behövs det kanske göras en mer ordentlig utredning.
   Det finns kanske en orsak til att du är så känslig för halsinfektioner.
   Sedan finns det ju människor som generellt alltid blir sjuka och då får anses mer mottagliga för diverse virus och bakterier.
   Säkert någor genetiskt.

   Men prata med din egen doktor. Kan inte han/hon kan du kanske bli remitterad till en öron-näsa-hals-specialist på ett större sjukhus.

   K.T. rtgssk
   Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.