p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
14

Lungförändring på bild


Vad kan en förändring på ca 5 cm på vä lunga tyda på?

Detta kan våra radiologer inte svara på utan att se bilder.
Det finns en stor mängd olika sorters lungförändringar, humana eller mer otrevliga, som visar kan sig som som mer eller mindre täta förändringar eller stråk i lungvävnaden på röntgenbilderna.
Vid oklara förändringar eller vidare utredningar kompletterar man ofta utredningen med datortomografi (CT). Om typen av förändring fortfarande är oklar efter ev. CT kan då en biopsi (vävnadsprov via punktion) bli aktuell.
Om det här fyndet samt hur vidare utredning ser ut ska din egen läkare kunna svara bättre på.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.