CT-thorax och gravid

Jag var nyligen på CT thorax högupplösande (HRCT). Jag och min man håller på att försöka bli gravida, har isåfall fostrat skadats på något sätt ifall det visar sig att vi har lyckats denna månaden. Det gick inte att få låna något blyförkläde…

Vid CT-undersökning av thorax strålar man minst 25 cm ovanför äggstockar/livmoder (tidigt under en graviditet). Den spridda röntgenstrålning som sprids i riktning mot äggstockar/livmoder stoppas effektivt upp av din egen vävnad innan den når ett eventuellt befruktat ägg. 25 cm vävnad är ett effektivt strålskydd eftersom spridd röntgenstrålning har låg energi och därför inte förmår att gå så långt i vävnad. Din CT-undersökning innebär alltså inte någon risk för ett eventuellt foster.

M.O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lungförändringar och CT

Jag har tagit bort mina halsmandlar och när jag blir förkyld så går det längre ner i bröstet. I somras var jag ordenligt förkyld och hade också ont i ryggen. Min läkare remitterade mig till lungröntgen (mest för att lugna mig) och det visade sig att jag hade 1 cm stråkighet/lungförändring i högra lungan långt upp. Detta skulle jag absolut inte vara olrolig för och har nu efter 3 månader röntgat om mig med oförändrat resultat. Nu står jag i valet och kvalet om jag skall genomgå en CT-röntgen (som röntgenläkaren rekommenderar för säkerhets skull) eller om jag ska avvakta några månader för att göra om den vanliga röntgen. Fick höra av min husläkare att man inte alltid kan se mer på CT-röntgen och då har jag utsatt mig för den strålningen i onödan. Min husläkare säger att jag får bestämma själv hur jag vill göra för att det skall kännas bäst.
Men hur vanligt är det egentligen med lungförändringar som inte försvinner och som är oförändrade? Är mycket orolig över detta

En CT undersökning av lungorna ger betydligt mer strålning än en vanlig röntgenundersökning. Den ger å andra sidan betydligt mer information.
Det är relativt ovanligt med lungförändringar i din ålder, såväl ”snälla som elakartade”.
Eftersom du dessutom är mycket orolig skulle jag rekommendera att du genomgår den föreslagna CT-undersökningen.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kompletterande bilder på lungor

 Min man röntgade sina lungor efter en hårdnackad lunginflammation. Nu ska han röntga dem igen pga otilräckligt bildmaterial enligt kallelsen. Varför?

Vriden bild
Vriden bild

 Normalt tar vi 2 bilder (frontal och sidoprojektion) på patienter med denna sjukdom. Att behöva ta nya bilder i efterhand pga. att bilderna har rörelseoskärpa, felexponerade, etc. tror vi inte är orsaken. Professionen ska vara så bra att detta fenomen/situation inte ska behöva uppstå… vilket dock ibland trots allt sker.
Orsak till att ta kompletterande bilder är oftast av andra orsaker.

När det misstänkts eller ser ut att finnas vätska i lungsäcken kan då en sidolägesbild tas för bättre avgöra mängden vätska. Även ev. förändringar  inom området bakom bröstbenet och runt dom stora centrala blodkärlen här, ses oftast dåligt på en normal frontal bildprojektion. Man kan då behöva ta vridna bildprojektioner för att få bättre bilder över detta område.  Likaså för att få ytterligare bilder på strukturer eller ”konstigheter” i bilden som kan avvika från normalt utseende (…men som sedan visar sig ”inte vara något”).
Som sagt orsakerna till kompletteringar kan vara många.
Fråga när ni kommer dit.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Tatueringar och röntgen

 Jag ska snart röntga lungorna, undrar om det är skadligt då jag har en mångfärgad tatuering på ryggen.
Har hört att rtg bör undvikas pga ”gifter´´ i färgen? 

 Tatueringar kan vara ett problem om man undersöks med en magnetkamera eftersom tatueringen kan bli varm och brännskada huden. I ditt fall gäller det vanlig lungröntgen och då är det inget problem.

 M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Remiss till lungröntgen

 Jag söker till en skola utomlands. För att få ansöka måste jag bifoga en lungröntgen. För att få det, måste jag ha en remiss från en läkare. Hur, vart får jag tag på en läkare som kan skriva en remiss åt mig?

 Närmaste vårdcentral.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lungröntgen

Lungröntgen
Lungröntgen

Fråga Har varit på lungröntgen , och läkaren ser några prickar på lungorna , vill nu göra en skiktröntgen, säger att han inte ser någon cancer , han tror att det är blodådrorna i lungorna han ser , men vill utesluta metastaser eller vad det hette…
Kan det verkligen vara så att man ser ådror ? Är livrädd , ser redan min död.

Svar Blodkärl ser runda ut när blodkärlet löper (projiceras) mot röntgenkameran. När blodkärlet löper på tvären sett mot kameran (sidoprojektion) ser dessa ut som just … blodkärl.
När våra radiologer ser något oklart (blodkärl, vävnadsstrukturer, etc. som kan misstolkas) i röntgenbilden kompletteras undersökningen med fler bilder med antingen konventionell vanlig röntgen, så som den du redan gjort, eller med en datortomografi (CT).

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lungor och rökning

Fråga Har rökt i ca 35 år och det går inte en dag utan att jag tänker på lungcancer. Kan jag bekosta en sådan undersökning själv? Vad kan det kosta i så fall?
Har inga som helst negativa symtom från rökningen. Vårdcentralen skulle nog aldrig skicka mig till en lungröntgen bara för att jag vill veta hur mina lungor ser ut.
Någon sa ” det är inte frågan om, OM man får lungcancer, utan det är NÄR man får det när man har rökat sedan unga tonårstiden”.

Detta skrämmer mig! Fick jag se om mina lungor var skadade av rökning, är jag övertygad om att jag skulle röka direkt.

Svar Det är aldrig för sent för att sluta röka (!!?)… men du kan ju göra det innan du ev. får följdsjukdommar av rökningen.
När du väl ev. blir sjuk kan det tyckas lite sent att bli motiverad att sluta röka. Denna motivation borde du ha nu.

Vi ser många riktigt otäcka röntgenbilder med relaterade sjukdomar från rökningen.
Detta är lungbilder med emfysem, KOL, olika former av cancer, etc. Dessa patienter lider ofta svårt av dessa sjukdomar.
Kan man själv undvika detta med en så enkel sak som att sluta röka finns inga argument mot detta alternativ.

Enligt lag kan man som patient inte kräva en undersökning eller behandling om detta inte är till gagn för en ev. sjukdom eller utredning om sådan.
Detta betyder att du inte kan kräva en undersökning om din doktor inte anser att du behöver den.

Hos flera privata vårdaktörer (City Kliniken, etc.) kan man som patient gå på en sk. hälsokontroll. Hur välvilligt dessa läkare är att skriva en remiss för lungröntgen vet vi inte. En remiss från en läkare behöver du alltid! Dock tror jag ingen läkare nekar en patient som (på falska eller sanna grunder) uppger att det känns obehag i bröstkorgen en lungröntgen.

Trots allt är det enklare för dig att sluta röka. Här har du allt att vinna….

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Infiltrat

Fråga Vad betyder infiltrat?

Infiltrat
Infiltrat

Svar Våra läkare använder ordet infiltrat oftast i samband med svar från en lungröntgen. Detta betyder att det finns inlagring av främmande celler, strukturer, etc. i lungan som ger en viss förtätning av lungvävnaden.  Man kan även ange t.ex. lunginflammation som infektiöst infiltrat. Infiltrat kan vara lobär (del av lungan) eller generellt utspritt över ena eller båda lungfälten.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT eller MR lungor

Fråga Ska undersöka mina ena lunga för tredje gången med datatomologi röntgen. Jag är orolig för den strålning denna röntgen ger. Skulle det inte vara mer lämpligt med magnetröntgen?

Svar Dagligen utsätts vi alla för strålning från exempelvis markytan, atmosfären (s.k. kosmisk strålning) och från radon i luften. Denna strålning kallas bakgrundsstrålning. Stråldosen vid en datortomografisk undersökning motsvarar ungefär ett års bakgrundsstrålning.

En röntgenundersökning är viktig som en del i vårdkedjan, både för att ställa diagnos och för att göra korrekta uppföljningar. Vid alla undersökningar som innebär stråldos till patienten måste alltid nyttan av undersökningen överstiga risken, och då patienten redan genomgått tidigare undersökningar utförs alltid en individuell bedömning före undersökning. 

Magnetkameraundersökning (MR) är väldigt känslig för rörelser, vilket i praktiken betyder att patienten måste vara mycket stilla under tiden för bildtagningen. Eftersom lungor och hjärta ständigt befinner sig i rörelse skulle en lungundersökning med MR behöva triggas, d.v.s. synkroniseras, med lungornas rörelser, vilket är svårt att uppnå med fullgott resultat. Dessutom sitter hjärtat nära lungan vilket gör att man ändå får försämrad bildkvalitet på grund av hjärtrörelsernas påverkan på lungan. En CT-undersökning är inte lika känslig för rörelser och går dessutom så snabbt att patienten oftast klarar av att hålla andan under tiden för bildtagningen. CT som metod ger mer information än MR när det gäller undersökning av lungorna, vilket är anledning till att man inte utför lungundersökningar med MR.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

J. M., K. R. sjukhusfysikerstuderande
Lunds Universitet

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024