Remiss till lungröntgen

 Jag söker till en skola utomlands. För att få ansöka måste jag bifoga en lungröntgen. För att få det, måste jag ha en remiss från en läkare. Hur, vart får jag tag på en läkare som kan skriva en remiss åt mig?

 Närmaste vårdcentral.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lungröntgen

Lungröntgen
Lungröntgen

Fråga Har varit på lungröntgen , och läkaren ser några prickar på lungorna , vill nu göra en skiktröntgen, säger att han inte ser någon cancer , han tror att det är blodådrorna i lungorna han ser , men vill utesluta metastaser eller vad det hette…
Kan det verkligen vara så att man ser ådror ? Är livrädd , ser redan min död.

Svar Blodkärl ser runda ut när blodkärlet löper (projiceras) mot röntgenkameran. När blodkärlet löper på tvären sett mot kameran (sidoprojektion) ser dessa ut som just … blodkärl.
När våra radiologer ser något oklart (blodkärl, vävnadsstrukturer, etc. som kan misstolkas) i röntgenbilden kompletteras undersökningen med fler bilder med antingen konventionell vanlig röntgen, så som den du redan gjort, eller med en datortomografi (CT).

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lungor och rökning

Fråga Har rökt i ca 35 år och det går inte en dag utan att jag tänker på lungcancer. Kan jag bekosta en sådan undersökning själv? Vad kan det kosta i så fall?
Har inga som helst negativa symtom från rökningen. Vårdcentralen skulle nog aldrig skicka mig till en lungröntgen bara för att jag vill veta hur mina lungor ser ut.
Någon sa ” det är inte frågan om, OM man får lungcancer, utan det är NÄR man får det när man har rökat sedan unga tonårstiden”.

Detta skrämmer mig! Fick jag se om mina lungor var skadade av rökning, är jag övertygad om att jag skulle röka direkt.

Svar Det är aldrig för sent för att sluta röka (!!?)… men du kan ju göra det innan du ev. får följdsjukdommar av rökningen.
När du väl ev. blir sjuk kan det tyckas lite sent att bli motiverad att sluta röka. Denna motivation borde du ha nu.

Vi ser många riktigt otäcka röntgenbilder med relaterade sjukdomar från rökningen.
Detta är lungbilder med emfysem, KOL, olika former av cancer, etc. Dessa patienter lider ofta svårt av dessa sjukdomar.
Kan man själv undvika detta med en så enkel sak som att sluta röka finns inga argument mot detta alternativ.

Enligt lag kan man som patient inte kräva en undersökning eller behandling om detta inte är till gagn för en ev. sjukdom eller utredning om sådan.
Detta betyder att du inte kan kräva en undersökning om din doktor inte anser att du behöver den.

Hos flera privata vårdaktörer (City Kliniken, etc.) kan man som patient gå på en sk. hälsokontroll. Hur välvilligt dessa läkare är att skriva en remiss för lungröntgen vet vi inte. En remiss från en läkare behöver du alltid! Dock tror jag ingen läkare nekar en patient som (på falska eller sanna grunder) uppger att det känns obehag i bröstkorgen en lungröntgen.

Trots allt är det enklare för dig att sluta röka. Här har du allt att vinna….

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Infiltrat

Fråga Vad betyder infiltrat?

Infiltrat
Infiltrat

Svar Våra läkare använder ordet infiltrat oftast i samband med svar från en lungröntgen. Detta betyder att det finns inlagring av främmande celler, strukturer, etc. i lungan som ger en viss förtätning av lungvävnaden.  Man kan även ange t.ex. lunginflammation som infektiöst infiltrat. Infiltrat kan vara lobär (del av lungan) eller generellt utspritt över ena eller båda lungfälten.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT eller MR lungor

Fråga Ska undersöka mina ena lunga för tredje gången med datatomologi röntgen. Jag är orolig för den strålning denna röntgen ger. Skulle det inte vara mer lämpligt med magnetröntgen?

Svar Dagligen utsätts vi alla för strålning från exempelvis markytan, atmosfären (s.k. kosmisk strålning) och från radon i luften. Denna strålning kallas bakgrundsstrålning. Stråldosen vid en datortomografisk undersökning motsvarar ungefär ett års bakgrundsstrålning.

En röntgenundersökning är viktig som en del i vårdkedjan, både för att ställa diagnos och för att göra korrekta uppföljningar. Vid alla undersökningar som innebär stråldos till patienten måste alltid nyttan av undersökningen överstiga risken, och då patienten redan genomgått tidigare undersökningar utförs alltid en individuell bedömning före undersökning. 

Magnetkameraundersökning (MR) är väldigt känslig för rörelser, vilket i praktiken betyder att patienten måste vara mycket stilla under tiden för bildtagningen. Eftersom lungor och hjärta ständigt befinner sig i rörelse skulle en lungundersökning med MR behöva triggas, d.v.s. synkroniseras, med lungornas rörelser, vilket är svårt att uppnå med fullgott resultat. Dessutom sitter hjärtat nära lungan vilket gör att man ändå får försämrad bildkvalitet på grund av hjärtrörelsernas påverkan på lungan. En CT-undersökning är inte lika känslig för rörelser och går dessutom så snabbt att patienten oftast klarar av att hålla andan under tiden för bildtagningen. CT som metod ger mer information än MR när det gäller undersökning av lungorna, vilket är anledning till att man inte utför lungundersökningar med MR.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

J. M., K. R. sjukhusfysikerstuderande
Lunds Universitet