Minska riskerna för röntgenstrålning

 Jag undrar om man kan ta exempelvis jod eller något annat inför en kommande röntgenundersökning, för att minska effekten av stråldosen?
Känner mig orolig inför det faktum att jag som barn på sjuttiotalet genom gick många röntgen undersökningar då och att nya röntgenumdersökningar ”späder på” total dosen.
Vad tycker ni att man kan göra?

 Tyvärr kan man inte ta något för att minska strålningsriskerna inför en röntgenundersökning. Dock ska man vara medveten om att riskerna med strålning är väldigt små. Även om man är med om många undersökningar så förblir den sammanlagda risken fortfarande liten. Det är lite som att köra bil. Risken att man ska krocka om man kör bil en mil är liten. Risken att man ska krocka om man kör bil tio mil är större jämfört med att köra en mil, men risken är fortfarande liten.

Jag tycker du ska göra den nya undersökningen. Har du en sjukdom eller skada som inte diagnostiseras korrekt kan denna med tiden utgöra en större risk för dig än risken med röntgenundersökningen.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024