p>Fråga Röntgendoktorn

Okt
10

Läkningsprocessen i benet


 Finns rester av läknignsprocessens i benet, det vill säga det är en tydlig överbroande i läkningen här?

 Odislocerad frakturer kan efter fullständig remodellering oftast inte skönjas på en röntgenbild. Detta gäller framför allt frakturer hos växande barn där benet vid färdig läkning normalt helt återfått sitt ursprungliga utseende. Hos barn rätar oftast även benet ut sig efter en fraktur vid benets fortsatta tillväxt. Hos vuxna med med grova vinkelfelställningar eller rotationsfrakturer får benet däremot oftast inte sin ursprungliga form.
Det sista man ser av en helt odislocerad fraktur är den märgblödning som finns kvar upp till ca. 2 månader som då kan ses med MR.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.