Läkningsprocessen i benet

 Finns rester av läknignsprocessens i benet, det vill säga det är en tydlig överbroande i läkningen här?

 Odislocerad frakturer kan efter fullständig remodellering oftast inte skönjas på en röntgenbild. Detta gäller framför allt frakturer hos växande barn där benet vid färdig läkning normalt helt återfått sitt ursprungliga utseende. Hos barn rätar oftast även benet ut sig efter en fraktur vid benets fortsatta tillväxt. Hos vuxna med med grova vinkelfelställningar eller rotationsfrakturer får benet däremot oftast inte sin ursprungliga form.
Det sista man ser av en helt odislocerad fraktur är den märgblödning som finns kvar upp till ca. 2 månader som då kan ses med MR.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ålder på fraktur

En flickan säger att hon fått en fraktur på okbenet, inga blåmärken. Är detta möjligt? Hon har tagit röntgen på okbenet och svaret är att hon hade en fraktur plus att de inte behöver bli några blåmärken. Är det så? Kan hennes skada vara gammal?

Vid frakturerat skelett bildas det ny benvävnad, sk. kallus. Denna process börjar omedelbart efter skadan där celler klumpar ihop sig som spongiös benvävnad (brosk) över brottet.
Efter ca. 2 veckor mineraliseras denna brosk till det vi kallar kallus. Det är också först då man kan se denna kallus på röntgenbilden.
Så en benskada med kallusbildning är troligen äldre än 2-3 veckor. Är det frakturerade området ej överbyggt av kallus får nog frakturen anses rellativt ny.
Denna frakturkallus förvinner sedan succesivt då benet remodelleras till sitt ursprungliga utseende. Denna ”åldersbestämning” beror dock lite på hur skadan är samt var skadan sitter….

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024