Vad visar en CT-skalle

Vad visar en CT av skallen?

En CT-skalle är framför allt en snabb, enkel och ”billig” undersökning.

Denna metod används vid akuta undersökningar där ett snabbt resultat krävs eller där patienten inte kan ligga stilla en längre stund.
Är frågeställningen exv. blödning eller infarkt körs alltid en CT av skallen.
En akut CT-skalle görs utan kontrastmedel i det initiala skedet för att få en snabb diagnos.
Infarkter är mer svårbedömda de första timmarna efter det akuta insjuknandet.
Om behov finns, vid granskning av bilderna, att komplettera med kontrastmedel göres en ny CT omgående eller vid ett senare tillfälle.

CT’n avbildar hjärnans alla olika strukturer mer eller mindre bra.
Våra radiologer tittar mycket på symetrin i skallen, dvs. båda hjärnhalvorna ska se ”nästan likadana” ut. Likaså ska det inte förekomma förskjutningar av hjärnans massa som är relativt vanligt vid div. patologiska processer häri.
Använder man intravenös kontrastmedel framhävs oftast blodkärlsrika patologiska processer bättre. Även skallens blodkärl ses relativt bra med kontrast.
Idag görs även sk. perfusions-CT med ”vanliga nya” CT-maskiner där man kan diagnostisera ev. ischemiska (blodbrist/nedsatt blodflöde) områden i hjärnan med hjälp av kontrastmedel.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.