p>Fråga Röntgendoktorn

Sep
26

Om benröta


Förklara varför en skadad benhinna kan ge upphov till benröta?

Detta är egentligen en fråga för en ortoped men… skelett kan våra radiologer mycket om.
Uppkomsten av osteomyelit (kallad benröta) beror på en bakteriell process i benet.
De vanligaste lokalisationerna för detta är hos barn i de långa rörbenen samt hos vuxna i ryggens kotkroppar. Även tändernas rotkanaler är en ”vanlig” plats för denna sjukdom.

Denna bakteriella infektion kan komma från ett närområde till benet. Det kan vara en infektionshärd i omkringliggande mjukdelar som sprider sig till benet. Bakterier kan även komma utifrån vid tex. vid ett trauma om benet ev. blir frilagt för extern exponering av smuts etc. En helt ”vanlig” fraktur utan yttre exponering ger normalt inte denna sjukdom. De nekroser som ev. kan uppstå i ben då kärlförsörjningen skadas/upphör vid vissa frakturer ska inte heller sammankopplas med en bakteriell osteomyelit. Även via blodomloppet kan bakterier ta sig till skelettet och ge osteomyelit.

Den vanligaste bakterien som orsakar ostemyelit är stafylokocker som normalt finns på huden och i slemhinnor. Denna åkomma behandlas initialt med antibiotika. Om ingen respons sker kan ett operativt ingrepp bli aktuellt.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.