Upptäcka tumörer med CT

Fråga Jag är en kvinna 50 år som haft en känsla av tungt tryck, sveda och värk i bröstet samt strupe i 7 månaders tid. En ”vanlig” rtg har gjorts ua. Jag har varit storrökare i 35 år, och båda mina föräldrar har Kol, samt en av dem även lungcancer. Jag undrar nu om det är tillräckligt med den rtg jag gjort eller om jag behöver en  MR eller Datortomografi för att upptäcka ev tumörer? Jag har även stora problem med  nacksmärtor sedan flera år.
Vilken rtg. kan bäst ge svar på dessa problem?

Svar Har man symptom av tumör i lungorna brukar dessa vara så stora att de syns bra på ”vanlig” lungröntgen.
Svalg och matstrupe undersöks med röntgen eller skopi (kamera-slang ner i svalget). Smärtor i nacke kan undersökas med magnetkamera men en sådan undersökning påverkar sällan behandlingen.

Svarat av T. L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.