Strålning

icon_mini_faq Vad händer med kroppen efter röntgen?

icon_mini_register Inget, förutsatt att en “normal” röntgen genomförs samt att man inte tillhör de grupper där röntgen alltid bör hållas på ett minimum.
Om patienten således är ett barn, en kvinna som är gravid eller där flera omfattande undersökningar göres i följd under en kort tid bör man inta viss förhållning till den konventionella röntgenundersökningen.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgen. Helsingborgs lasarett
(Läs mer om detta under Teknik).

Bilder vid urografi

icon_mini_faq Skulle vilja veta vilka bilder man tar när man gör en Urografi? Allså vad bilderna kallas.

icon_mini_register Vi tar följande bilder vid en normal tidbokad urografi med sk. kompression över urinledarna.

Bild 1: Kallad “frontal”. Stor översiktsbild.
Bild 2: “Blåsa”. Vinklad bild på urinblåsan.
Bild 3: “Vridning hö.” resp “vridning vä.”. Vridna bilder på njurarna.
Mellan bild 3 och 4 ges kontrastinjektionen.
Bild 4: “Tomografi 1, 2…”. Vi tar vid specifik frågeställning tomografibilder. Dessa är skarpa bildsnitt inom en nivå av kroppen. Tages med speciell teknik.
Bild 5: “Tidig”: Frontal bild över njurarna 5 minuter efter kontrastinjektion.
Mellan bild 5 och 6 anlägges kompressionsanordningen.
Bild 6: “Sen”: Frontal bild över njurarna 12 minuter efter kontrast.
Bild 7: “Vridning hö.”. Som bild 3, 15 minuter efter kontrast.
Bild 8: “Vridning vä.”. Som bild 3, 15 minuter efter kontrast.
Bild 9: “Kontrast”. Som bild 1, 20 minuter efter kontrast.
Bild 10: “Kontrastblåsa”. Som bild 2, 20 minuter efter kontrast.

Sedan kompletterar vi vid behov med annan bildtagning.
Detta kan vara en bild då patienten ligger i på magen som benämns “Bukläge”.
Om patienten går och kissar (ut kontrast från urinblåsan) kallas sedan denna bild för “Blåsa mikt”.
Vi akuta urografier samt sk. funktionell urografi minskas bildantalet och kompressionen läggs inte.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgen. Helsingborgs lasarett

Ländrygg

icon_mini_faq Jag undrar om det gör ont när man blir röntgad med kontrastmedel i mitt fall ländryggen?

icon_mini_register Undersökning av ländryggen med kontrast göres nästan uteslutande antingen med magnetkamera (MR) eller datortomografi (CT, skiktröntgen).
Du får då kontrasten insprutad via en “vanlig” tunn nål i armvecket… eller något annat ställe där du har “fina” blodkärl. Själva bildtagningen efteråt känns inte det minsta. Vid kontrastinjektion vid CT-undersökning kan man ev. uppleva en snabbt övergående mindre värmekänsla i kroppen.
Vi har en tredje variant röntgen av ländryggen med kontrastmedel. Vid röntgen av facettlederna i ländryggen kan man behöva injicera en liten mängd kontrast för verifiering av leden vid bildtagningen. En tunn nål stick då in i ryggen mot aktuell kota. Även denna procedur känns oftast obetydligt. Denna undersökning förekommer mer sällan.
Dock måste man poängtera att alla människor är olika vad gäller smärtnivå vid nålstick, kontrastinjektion o.dyl. Vissa tycker det är mycket obehagligt emedan andra knappt känner av något.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgenavd. Helsingborgs lasarett

Fibromyalgi

icon_mini_faq  Hej vi undrar vilken form av rtg man ska ha om man tror sig ha fibromyalgi typ?

icon_mini_register Det finns ingen specifik röntgenundersökning som kan besvara om man har fibromyalgi!
Tvärtom är det så att man kan med olika röntgenundersökningar utesluta andra sjukdomar som kan ge likartade symtom med smärta vanligen artros, artrit etc. Detta för att närmast, med uteslutningsmetoden, komma till diagnosen fibromyalgi.

icon_mini_profile J. B. överläkare
Röntgen Helsingborgs lasarett

MR leverfläck

icon_mini_faq Kan det vara farligt att göra magnetröntgen när man nyss tagit bort leverfläckar?

icon_mini_register Nej!

icon_mini_profile Olof R. överläkare
Röntgenavd. Helsingborgs lasarett

Silverplåtar och MR

icon_mini_faq Kan man magnetröntga en skalle vid misstänkt hypofysadenom, när man har silverplåtar i skallen sedan tidigare op. på 50-talet?

icon_mini_register Man måste först bedöma silverplåtarnas storlek med vanlig konventionell röntgen. Silver är inte magnetiskt och ger troligtvis därför bara små störningar på MR-bilderna. Det kan dock bli värmeutveckling i silvret under påverkan av det starka magnetfältet. Om temperaturen då stiger för mycket runt plåtarna kan omgivande vävnader eventuellt ta skada.

icon_mini_profile C-G. S.
Överläkare röntgenavd. Helsingborg

CT teknik

icon_mini_faq Vad är det för skillnad mellan klassisk röntgen och datortomografi? (jag arbetar med ett skolarbete)

icon_mini_register Man benämner inte den “vanliga” röntgen, vilken nog är den du menar, med “klassisk röntgen” i vardaglig tal. Den vanliga röntgen med ett “pendelstativ”, C-båge, med eller utan digital teknik, benämns allmänt som “konventionell röntgen” eller “slätröntgen”. Med denna teknik göres idag de flesta enklare röntgenundersökningar av skelett, tarmar, urinvägar (urografi), m.fl. “högvolymundersökningar”.
Vid datortomografi roterar ett “konventionellt” röntgenrör runt patienter i ett sk. gantry. På motsatta sidan finns detektorer som tar emot röntgenstrålen med bildinformationen. Denna process kan idag återskapa kropp och organ som 3D-bilder.
Läs mer under våra sidor om teknik.

icon_mini_profile K. T. röntgenssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT Legg-Calvé-Perthes

icon_mini_faq Vår son, nyss fyllda 3 år fick “över en natt” Legg-Calvé-Perthes i en höft vilket konstaterades med röntgen, 1 gång 2 bilder. Samtidigt konstaterade vi att han fått en utväxt på den vänstra bröstkorgen. Denna har nu tagits 3 röntgenbilder av, men den kunde inte ses på dessa. Via ultraljud kunde läkaren se att det mellan 2 revben är en utväxt, “-brosk som förkalkas”, som han menar är helt ofarligt för vår son men kan påverka honom kosmetiskt. Nu överväger läkarna en CT-undersökning där barnet så skall nedsövas för att undersöka bröstkorgen.
Vi känner oss osäkra på vad vi egentligen utsätter vår son för.
Hur skadlig kan denna röntgen vara för honom i förhållande till den information undersökningen ger? Är CT-undersökning mer skadlig än vanlig röntgen? Vilken information får man av CT som man inte får av den vanliga röntgen? Vi känner oss osäkra för vi kan märka på alla läkare vi mött att de inte stött på något liknande förr. I samband med Calve-Perthes har jag läst att detta säkrast undersöks med MR för att vara säker på diagnosen. Är det farligare än vanlig röntgen för ett litet barn?
Vi saknar en helhetsyn över behandlingen av vår son, eftersom olika avdelningar undersöker honom.
Hoppas ni hjälpa oss med lite information eller hänvisning till var vi kan hitta mer att läsa?

Hälsningar oroliga föräldrar

icon_mini_register Legg-Calvé-Perthes utreds bra med vanlig röntgen eller MR (magnetkamera). När det konstaterats kan det vara en fördel att kontrollerna sköts genom en barnmottagning via en barnspecialist eller genom en ortopedmottagning med en barnintresserad ortoped.
Det finns olika ursprung till skelettutväxter. På barn kan i regel de förslitningsbetingade utväxterna uteslutas. För övriga benutväxter går det inte att entydigt föreslå den ena utredningsmetoden före den andra utan att närmare veta vilken typ av utväxt som misstänkes. MR anses i regel ge mindre skadliga biologiska effekter än CT (datortomografi) vilket kan vara viktigare att ta hänsyn till i samband med barn än med vuxna individer. Vissa typer av benutväxter studeras dock bättre med CT än MR varför MR därför inte alltid är att föredra.
Helt riktigt måste man väga strålningsrisken vid CT mot hur allvarlig man misstänker förändringen vara som avses studeras. Allmänt sett kan man säga att CT, som är beroende av täthetsskillnader i det studerade objektet, bättre värderar skelettstrukturen i en utväxt än MR. MR, å sin sida, är beroende av hur hårt väteatomen är bunden i molekylerna i vävnaderna varvid vattenhalten är viktig. Det gör att MR bättre studerar mjukdelar, dit brosk räknas, än skelettstruktur.

icon_mini_profile H de V.
Överläkare Röntgen

Fotnot: Legg-Calvé-Perthes sjukdom angriper av okänd orsak höftledskulan hos barn med risk för deformation av denna vilket då kan medföra framtida höftbesvär.

MR privat

icon_mini_faq I Amerika finns det många kliniker som erbjuder olika tjänster till privatpersoner, som t.ex. magnetkameraundersökningar. Finns det privatkliniker i Sverige som gör MR-undersökningar till patienter som vill bekosta det själva?

icon_mini_register Det finns i Sverige privata kliniker där du kan genomgå diverse olika radiologiska undersökningar. Däribland MR-undersökning.
Dock måste du som vid all annan röntgenundersökning, oberoende av klinik, vårdform etc., ha en remiss från läkare. Några privata kliniker har möjlighet till kombinerad klinisk undersökning samt en MR-undersökning. Väntetiderna hos dessa privata alternativ är relativt kort (1-2 veckor) då det oftast endast är MR-undersökningar av enklare karaktär som göres vid dessa kliniker.
Är kliniken ej ansluten till Försäkringskassan får man själv betala för undersökningen med den faktiska kostnaden. En MR-undersökning av t.ex. ländryggen kostar dig då mellan 3.000:- och 5.000:- beroende på hur omfattande undersökningen är. Mer information kring detta kan du få från t.ex. Praktikertjänst som driver Ellenbogen i Malmö, Medicinsk Röntgen Hötorget samt röntgen på Löwenströmska sjukhuset i Stockholm.

icon_mini_profile Tidbokningen MR
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgen av cancer

icon_mini_faq Undrar, om man gör en röntgen av bäckenbenet, går det då att se om det skulle kunna vara cancer?
Egentligen undrar jag bara om man kan upptäcka cancer via röntgen ?

Tack på förhand !

icon_mini_register Med vanlig konventionell röntgen kan man se olika förändringar i skelettet. Detta kan vara t.ex. “destruktioner”, där skelettets porösa benvävnad saknas eller där en förtätning av benvävnaden skett. Vanligen orsakas denna destruktion av metastaser, d.v.s. dottertumörer till någon sorts cancer lokaliserad i ett annant organ. Mer sällan är det en tumör som utgår direkt från skelettet.
Röntgen kan även ske med en. s.k. datortomograf (CT). Kroppen avbildas då i tunna bildskivor, där både skelett och mjukdelar samtidigt ses bra. Genom denna metod kan man då även påvisa ev. tumörer i mjukdelarna inom bäckenet.

icon_mini_profile C-G. S. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024