Förberedelser

icon_mini_faq Varför är det inför en röntgenundersökning viktigt att patienten är rätt förberedd både ur medicinsk synpunkt och ur patientsynpunkt?

icon_mini_register Dessa två begrepp går mycket i varandra och “hand i hand”. Det finns tvåstora aspekter varför en patient ska förberedas.

Den första är för att erhålla optimala förhållande som ger bra “röntgenbilder” och som ger ett tillfredställande undersökningsresultat där man, utifrån dessa bilder/media, kan ställa en säker diagnos för ev. vidare behandling eller åtgärd.

Den andra aspekten berör patientens säkerhet och välbefinnande. Flertalet undersökningar är även sk. interventionella åtgärder. Detta betyder att man ev tvingas både sticka och skära i patienten vid “undersökningen”. Om… det efter en undersökning visar sig att patienten omedelbart behöver opereras, går inte detta om patienten inte är, t.ex. fastande (för narkos), där blodprov inför ev. blödningar har tagits (pat. kan då förblöda vid ev. operation), ingen vet om rätt blodgrupp finns i sjukhusets blodbank för att ge vid ev. operation, etc., etc.
Många “undersökningar” kräver även lugnande medicinering inför och en säng att vila i efteråt för patientens välbefinnade.

Så.. fastän vissa förberedelser känns jobbiga för patienten så göres dessa inte i onödan.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Havsborstmask

icon_mini_faq Jag är en student i maringiologi som har en fråga gällande röntgen.
Havsborstmaskars käkapparatur mäter mellan 1mm och flera mm. Dessa används i fossil och kallas Scolecodonter.
Jag undrar om det går att röntga en recent havsborstmask för att få en exakt bild av käkapparaturens arkitektur?

icon_mini_register Käkpartiet hos dina maskar måste vara mineraliserat för att synas med konventionell röntgen.
Det bästa är då att röntga dem med högupplöst film. Denna typ av fintecknande filmer finner du vid bl.a. tandröntgen.
Det skulle då vara hos någon tandläkare som ej gått över till digital röntgen än.
Modern mammografi (digitalt) bör även klara detta. Denna teknik har dock ej ännu någon större spridning i landet.
Konventionell ny digital röntgenteknik, som de flesta röntgenadelningar har idag, har ej denna upplösning i bilden för dessa små strukturer.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgen Helsingborgs lasarett

Strålning

icon_mini_faq Jag röntgade en sån stående hjärt/lungröntgen igår och blev lite “groggy” och kände mig svag efteråt, kändes även stramt och bedövat på i princip hela överkroppen.
Är det normalt att man får såna reaktioner?

Jag är 31 år och tävlar i sport på en lagom nivå, orsaken till mitt läkarbesök var att det kändes som nåt satt bakom bröstbenet, har nu kommit fram till att det är damm från trafiken som irriterar i bronkerna så röntgen var egentligen onödig.

Undrar även hur stor del av kroppen som utsätts för strålarna vid en stående röntgen (huvudet,armarna känns också påverkat)?
Och är det risk för skador på könsorgan,dna?

icon_mini_register Av röntgenstrålning kan man inte få sådana symptom som du beskriver.
Psykologiska faktorer kan bidra till en sådan reaktion då man trots allt nog känner viss stress inför undersökningen, resultat, etc.
Dvs. man “spänner” sig.

Vad gäller strålningen vid röntgenundersökningen så kan man inte komma ifrån att andra delar av kroppen mottager viss bestrålning. Dock är denna, sk. sekundära bestrålning, så pass liten, då dessa andra organ inte befinner sig i det primära strålfältet, att denna bestrålning saknar betydelse.

icon_mini_profile S. E. specialistläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Graviditet och lungemboli

icon_mini_faq Vad är den mest lämpliga tekniken att använda sig av om en havande kvinna vill undersöka sig för misstänkt lungemboli?

icon_mini_register Föreligger en stark misstanke på lungembolisering torde CT (datortomografi) av lungartärerna vara den metod som snabbast och skonsammast kan ge svar på frågan.

Metoden innebär dock en viss bestrålning av fostret, vilket innebär en avvägning mellan risk och vinst för moder resp. foster.
Vid uppkomst av ev. lungembolier är detta dock en så pass allvarlig situation för moder och, i förlängningen fostret, att en snabb diagnos måste ställas oavsett metod.

icon_mini_profile J. B. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs Lasarett

Terminologi

icon_mini_faq Vad är columna bertini eller bertina?

Ulla L.

icon_mini_register Detta är områdena i njurparenkymet (märgen) mellan njurpyramiderna. Dvs. området är lokaliserat inne i njuren.

icon_mini_profile J. B. överläkare
Röntgen Helsingborgs lasarett

Röntgen hand

icon_mini_faq Har bara en liten fundering. Kan man se sprickor i handen på röntgen?

icon_mini_register Det beror på var den är lokaliserad samt hur stor den är. Handen består av ett stort antal småben.
Man kan säkert upptäcka 99% (!?) av frakturerna i handens skelett med radiologiska metoder. För att komma upp i denna siffra kan man dock bli tvungen att ta till väldigt sofistikerade röntgenmetoder.

Mvh
icon_mini_profile Kim T. Rtgssk.
Röntgenavdelnngen Helsingborgs lasarett

Svaret

icon_mini_faq Hej! Varför tar det så lång tid för doktorn att bedömma bilderna?

icon_mini_register Det är många faktorer som spelar in här.
– Viken typ av undersökning det rör sig om. Ett finger går snabbare att bedömma än röntgen av buken.
– Hur många sitter redan i väntrummet, före dig, och väntar på sina svar.
– Vid svårbedömda fall tittar ofta flera inblandade doktorer på dina bilder. Dessa måste då finnas eller komma till röntgenavdelningen.
– Akuta undersökningar av svårare skador går före alla andra röntgensvar!
– Sedan ska våran egen doktor finnas på plats! Under kvällar och helger sitter här oftast endast en doktor. Denna ska då förutom granska och skriva svar på röntgenbilder även samtidigt genomföra vissa undersökningar och föra diskussioner med andra doktorer från vårdavdelningarna, etc.
– Ytterligare tusen saker kan komma emellan och därmed fördröja svaret.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgen Helsingborgs lasarett

CT hjärna

icon_mini_faq Jag har lidit av spänningshuvudvärk en tid och fick innan sommaren tid för röntgen av min hjärna för att utesluta hjärntumörer och annat sk-t som man får för sig ha i skallen. Röntgen visade ingen och jag kunde släppa det och huvudvärken försvann.
Min fråga är kan man lita på en CT-röntgen till 100%?

icon_mini_register Datortomografen, CT, är ett ypperligt och ett fantastiskt instrument för röntgendiagnostik av de flesta kroppsorgan. Däribland skalle och hjärna.
Men… det är ju som allt annat här i världen… man kan inte garantera något till 100%.
Man måste tolka en friad röntgenundersökning med att där med största sannolikhet inte finns något fel. Börjar tvivel smyga sig in i alla våra undersökningar kan man hålla på att utreda alla och allt till dags ände utan, sinsemellan teknik, ändrade resultat!

icon_mini_profile J. B.
Överläkare. Röntgen Helsingborgs Lasarett

Röntgenteknik

icon_mini_faq Vad är det som gör att man kan se in till skelettet?

icon_mini_register Det är då röntgenstrålen passerar mjukt material (muskler och fett) men bromsas upp av tät/hårt material (ben) som då ger en “skugga” av benet på röntgenbilden.
(Läs mer under “Teknik”)

icon_mini_profile K. T. röntgenssk. Helsingborgs lasarett

MS med CT

icon_mini_faq Kan man se på en CT-röntgen om en person har MS?

icon_mini_register Det kan vara svårt att diagnostisera MS förändringar i hjärnan med en CT undersökning men det finns undantag där man kan se dessa förändringar.
Den metod där man man bäst kan bedöma MS förändringar i hjärna och ryggmärg är med MR undersökning och då i synnerhet med sk FLAIR sekvens.

icon_mini_profile J. B. överläkare, Röntgen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024