p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
01

Vad ses vid MR-ländrygg


Om man gör MR-röntgen ser man då mer av ryggen, som revbenen på baksidan och sidan av ryggen?

MR-ländrygg

MR-ländrygg

Om MR-undersökningen enbart avser ländryggen ses endast det som tillhör ländryggraden. Allt annat blir otydligt.

A-C.K. sektionsledare MR
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.