Vad händer vid bestrålning

Varför måste vi skydda oss mot röntgenstrålning? I såfall vilken organ är utsatt för det?

Alla levande celler i kroppen kan påverkas negativt av röntgenstrålning. Strålningen kan skada cellen så att denna dör, eller så kan våra arvsanlag i cellen bli förändrade så att cellen, genom en lång process, övergår från att vara en frisk cell till att bli en cancercell.

Det är när cellen delar på sig som den är känsligt för omvandligt till att bli en cancercell. Detta innebär att vävnader som består av celler som ofta delar på sig är mer strålningskänsliga än vävnader som inte delar sig så ofta. T.ex. är röd benmärg (som bildar celler som behövs i vårt blod) strålningskänslig då den delar sig ofta.
Nervceller, som vår hjärna bland annat består av, delar sig nästa aldrig och är därför inte speciellt strålningskänslig. Barn är ungefär tre gånger mer strålningskänsliga jämfört med vuxna då barns celler delar på sig då de växer.

Att vi vill skydda oss från onödig bestrålning av röntgenstrålar är ett sätt att minska risken att drabbas av en strålningsinducerad cancersjukdom.

M.O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.