p>Fråga Röntgendoktorn

Apr
13

Tolkat svar


Fråga Jag skulle gärna vilja få hjälp att ”tyda” mitt röntgensvar. Jag har fått det förklarat över telefon men förstod endå inte innebörden. Fick svaret även hem skickat och det lyder som följande:

UTLÅTANDE.
Bäcken och höger höftled
Väsentligen symmetrisk höftledskonfiguration utan påtaglig broskreduktion eller reaktiv skelettförändring i den högra.
Broskreduktion och skleros kring symfysen, degenerativt/ post partum – förändringar? IUP.
Vad innebär det?

Svar Detta svar betyder…
Inga synliga förändringar i höftlederna. Det finns förändringar kring blygdbenet som kan vara exv. åldersförändringar eller förändringar man kan se efter en förlossning/graviditet.
IUP betyder att man ser en spiral eller annat preventivmedel i livmodern på bilderna.

Svarat av T.A. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.