CT-skalle och graviditet

Jag är en 18 årig tjej, i december röntgade jag käkarna med datortomografi, sedan har jag även röntgat ryggen och nacken i februari och sedan igen ryggen och nacken i mars. Jag har lidit av en kraftfull huvudvärk de senaste 4 månaderna, därför bad jag min doktor att skriva en remiss till röntgen, och nu ska jag få en datortomografi röntgen av skallen. Jag är bara rädd att det blir för många strålningar under en sådan kort tid? Kan detta vara farligt?

Riskerna med röntgenstrålning är, jämfört med andra risker, trots allt inte speciellt stora. Men även små risker bör undvikas om detta är möjligt. Därför måste två villkor vara uppfylla för att få röntgenundersöka patienter. För det första ska man kunna motivera undersökningen, det vill säga att det troligen är sämre för patienten att avstå undersökning jämfört med att göra den. Avstår man från röntgenundersökningar finns ju risken att man inte i tid upptäcker en eventuell sjukdom, och att risken med att denna inte upptäcks är större än risken med röntgenundersökningen. För det andra ska man inte använda mer röntgenstrålning än vad som behövs för att kunna ställa en korrekt diagnos, det vill säga, man ska optimera användningen av röntgenstrålningen.
Uppfyller man ovan två villkor är röntgenundersökning till nytta för patienten, och risken minimeras så långt som det är möjligt.

Även om du tycker att du gör många röntgenundersökningar på kort tid så påverkar inte den korta tiden risken. Om alla dina undersökningar görs under en och samma dag eller utdraget under flera år, så blir den sammanlagda risken lika i de bägge fallen.
Den sammanlagda risk som dina röntgenundersökningarna medför är liten. Som en hjälp att bättre förstå storleken på risken kan man jämföra den och uttrycka den på lite olika sätt. Röntgenstrålningen som du utsätts för motsvarar ungefär två till tre års naturlig bakgrundsstrålning (sök mer info om bakgrundsstrålning på nätet). Om man röker 20 cigaretter per dag, räcker det att man röker i två till tre veckor för att risken med rökning ska motsvara den risk som dina sammanlagda röntgenundersökningar innebär. Åker man bil finns ju alltid en risk att omkomma i en trafikolycka. Risken med dina undersökningar motsvarar risken med några hundra mils bilåkande.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Oklara vita fläckar i hjärnan

Känner oro då min systerdotter har gjort hjärnröntgen och fått svaret att de ser två vita fläckar vid ena sidan vid örat. Hon säger att det är ett tecken på MS. De ska gå vidare med detta efter sommaren.
Kan det vara något mer än tecken på MS?

Våra radiologer har svårt att förklara sådana här fynd då bilder av hjärnan oftast är väldigt komplicerade att tyda… även med bilderna framför sig.
För en vettig förklaring krävs även vetskap om symtom, tidigare testresultat, sjukhistoria, symtom från hörselorganen, mm.
Vita fläckar i hjärnan kan mycket väl tyda på MS. Även lokal defekt i nervbanorna kan ge substansförändringar på MR-bilderna som tex. kan bero på ”normala” åldersförändringar av nervtrådarna. Vitsubstansförändringar hos äldre är mer eller mindre normalt utan att detta behöver ge några neurologiska symtom. Subakuta infarkter kan även lämna spår efter sig som ses på MR-bilderna. Infektioner av olika slag och grad ger också signalförändringar på MR-bilderna. Förklaringarna kan vara många…
Så en fortsatt utredning är naturlig efter oklara fynd i hjärnan.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Missa tumör utan kontrast

Jag är lite orolig för min mamma, som mått dåligt ett tag. Hon har trott att hon en hjärntumör, och fick göra en ct-skalle utan kontrast och i svaret stod det att allt såg bra ut. Hennes husläkare har gjort neuroligisk underskning också och den var bra, men både jag och min mamma kan inte släppa tanken, då vi läst att man kan missa tumörer i hjärnan om man inte använer kontrast. Stämmer det???? Ska vi be att hon ska för göra om den med kontrast eller annan röntgen???

Som vi nämnt tidigare så är ingen enskild undersökningsmetod 100%-ig. Röntgen ska ses som ett komplement till de kliniska undersökningarna för att nå upp till nästan 100%. Många får även aldrig en klar diagnos som kan förklara symtom och krämpor trots en stor mängd undersökningar och tester. Så är det…
Om alla undersökningar visar på ”normala” förhållanden måste man nog acceptera detta. Om symtom eller besvär inte ändrat karaktär finns troligen inget fog för komplettera gjord röntgenundersökning. Men detta är något ens egen läkare ska ta ställning till. Det kan ju finnas andra typer av undersökningar som kan bli aktuella.

Våra radiologer beslutar hur röntgenundersökningen ska genomföras med ledning av frågeställning, symtom, sjukhistoria, mm. som remittenten (patientens doktor) angett i remissen.Vid oklarheter i remisstexten eller vad gäller val av undersökning, ev. önskemål om utförande,  metod, etc. tas kontakt med remittenten för diskussion.
Alla våra undersökningar har definitioner av metodval efter hur frågeställningen är formulerad, vilka organ, förstagångsundersökning, återkommande kontroller, barn, mfl. urval. Utifrån dessa beslutar radiologen om typ av röntgenundersökning samt tillvägagångssätt. Givetvis kan radiologen åsidosätta och ändra en ”standardmetod” för en frågeställning eller organ om så anses behövas för att erhålla en diagnos.

Dagens CT-maskiner är så pass bra att man erhåller mycket bra bildmaterial för en säker diagnostik oavsett tillförsel av kontrastmedel eller inte.
Vi strävar även alltid efter att undersökningen ska genomföras på ett säker tillvägagångssätt för patienten. Finns alternativ undersökningsmetod istället för röntgenbestrålning och kontrastmedel, för att erhålla en diagnos, är detta att föredra.

Trots allt kan röntgenbestrålning vara ohälsosamt samt att kontrastmedel påverkar njurarna.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT-skalle utan kontrast

Jag gjorde en ct-skalle för ett tag sedan, med frågeställning hjärntumör, jag fick även ta ett prov en vecka innnan för att kolla mina njurar, men jag fick ingen kontrast vid undersökningen. Varför då???

Det är en röntgendoktor (radiolog) som ”designar” hur CT-undersökningen ska genomföras. Dvs. beslutar om denna CT ska göras med eller utan kontrast. Detta utifrån den frågeställning din doktor har angivit på remissen till röntgen.
Oftast anges tumör-misstanke som en del av andra frågeställningar då man inte kan utesluta denna misstanke trots sannolikheten för detta oftast är mycket liten. Det kommer frekvent in remisser med frågeställning på även ”annat”. Detta betyder att patientens doktor inte kan specificera exakt vad man letar efter. Patienten har då tex. huvudvärk, illamående, yrsel, synrubbning. mm. mm. som man inte vet vad det beror på. Dessa CT-undersökningar göres därför oftast utan kontrast.
Om man under  bildtagningen ser något avvikande kan undersökningen göras om med kontrastinjektion omgående ”på plats”. Om radiologen vid senare granskning av bilderna, där undersökningen gjorts utan kontrast, ser eller misstänker något avvikande kan patienten ombedas komma tillbaka för kompletterande undersökning med kontrast.

När din egen doktor skickar remissen till CT vet han/hon inte med säkerhet om kontrast kommer att användas eller inte. Detta är som sagt ett beslut av den röntgendoktor som ”designar” undersökningen. Om CT’n ska göras med kontrast enl. radiologen är det således bra om S-kreatinin (njurvärde) är taget innan. Annars finns risken att inte kunna göra undersökningen med kontrast, om radiologen så anget, eller ev. komplettera ”på plats”.

Kontrastmedel påverkar alltid på något sätt njurarna mer eller mindre då kontrasten utsöndras via urinen. Kan man unvika använda kontrast, utan att det påverka den diagnostiska bedömningen, är detta att föredra.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Hur bedöms en CT-skalle

 Jag undrar om man kan missa en tumör/cysta i hjärnan, om man inte använder kontrast vi datortomografi? Vad kollar ni efter i era bilder med frågeställning tumör utan kontrast?

CT-skalle normal symetri
CT-skalle

 De flesta initiala CT-undersökningarna av skallen där frågeställningar från remittent gäller allmän patologi (inkl. tumör, cysta…) inom skallen görs oftast utan kontrastmedel. Patienten har då blivit remitterad för en CT-skalle pga. mer diffusa symtom som då ofta beskrivs vara ihållande huvudvärk, yrsel, mm.

En datortomografi (CT) av skallen utan kontrastmedel görs enkelt och snabbt. Denna kan då forhoppningsvis avskriva allvarligare patologi i skallen. En ev. vidare utredning kan sedan fortgå mer ”avslappnat”. 

En undersökning utan kontrast ger bra bilder utav hjärnans utseende samt symetri. Våra radiologer tittar då på förhållandet mellan den gråa och vita substansen. Även defekter (infarkt, cysta, blödning, mm.) i hjärnmassan kan ses (om de inte är för små eller nya). Hjärnans mittfåra ska vara rak utan överskjutning. Likaså bedöms ventriklarnas storlek. Även det stora venösa system i bakhuvudet, som leder blodet från hjärnan, kan man göra en grov bedömning av utan kontrast.

Enbart en röntgenundersökning kan aldrig anses som 100%. Denna undersökning ska ses som en kompletterande undersökning till den kliniska utredningen där misstankar avskrives helt, stärks eller bekräftast.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT-skalle utan kontrast efter olycka

 Vid ct röntgen utan kontrast, är det möjligt att man missar något? Min sambo har fruktansvärd huvudvärk sedan tre veckor tillbaka, har förlorat känseln i näsan och ögat är rött och rinner. Han krockade med bilen för ca 2 mån sen och fick då en smäll på näsan Han var inne på ct-röntgen idag och den visade ingenting. Han fick ingen kontrast och jag är orolig att de kan ha missat något på grund av det.

 Efter ett trauma mot skallen görs  CT-skalle alltid utan kontrast.
Vad man vill utesluta är blödningar i eller omkring hjärnan. En blödning i skallen ser man utan kontrastmedel. Om man ger kontrast kan detta dölja bla. blödningar innanför skallbenet.
Att man har neurologiska besvär efter ett trauma mot skallen kan nog bero på den hjärnskakning som ofta uppstår i samband med kraftigt slag/stöt mot huvudet.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Varför CT-skalle utan kontrast

 Jag har varit jätteorolig att jag har en hjärntumör, och var och gjorde en ct-skalle för ca 2 veckor sedan utan kontrast. I röngen svaret stod det att allt var bra och inget växte i mitt huvud. Kan jag lita på svaret fast dom inte gjorde med kontrast???

 Med frågeställningar om oklara neurologiska symtom, skallskada, tumör eller annat i skallen är det oftast normalt att initialt göra undersökningen utan kontrastmedel.
Våra radiologer ser då på bla. symetrin i hjärnan. Om det ev. finns någon patologisk expansivitet i hjärnan kan detta visa sig som en förskjutning av omkringliggande hjärnvävnad eller ödem runt misstänkt expansivitet. Man kan då komplettera undersökning med kontrast eller göra en MR av skallen.
De CT-undersökningar av skallen som oftast göres med kontrastmedel är bla. kontroll av metastaser från bekräftad tumör lokaliserad annat ställe i kroppen, blodkärlanerysm, hjärnans blodförsörjning, etc.
Går det att unvika kontrastmedel i blodet är detta att föredra då kontrastmedel alltid påverkar njurarna mer eller mindre på något sätt…

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Att se subduralhematom

 Min mamma ramlade för två år sedan baklänges från en pall och slog huvudet hårt mot ett cementgolv. Hon var avsvimmad.
efter detta så uppvisar hon ”senilitet” dvs blir förvirrad främst då hon har legat ner och reser sig upp. Hon har också fått värk och svaghet i benen samt ständigt återkommande huvudvärk i det område som hon slog i. Detta hände för 3 år sedan. Hon fick aldrig någon röntgen. Jag misstänker att hon kan ha en kronisk subdural hematom. Hon skall äntligen gå för en MRT. Ser man en gammal blödning i hjärnan via MRT?
Fråga 2. Hur faställer man om lymfan är förstorad via röntgen?

 Ett kroniskt subduralhematom syns på MR.
Fråga 2 förstår jag tyvärr inte riktigt. Om du menar förstorade lymfkörtlar kan man, beroende på var i kroppen de sitter, påvisa det med ultraljud, magnetkamera (MR) eller datortomografi (CT).

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Om förträngningar i halskärl

Jag har i höger halspulsåder förträngning på 75%, jag vill veta om det räcker med Trombyl och simvastatin och vad hjälper dessa två mediciner
eller man kan ha operation för att bli av med förträgning?

Trombyl (acetylsalicylsyra) ges för förebygga proppar medan Simvastatin är till för att sänka kolesterolet i blodet. Medicinering sker som profylax mot bla. progredierande stenosering, proppbildning samt för att minska riskfaktorerna för embolier. Dvs. små proppar som lossnar och flyter iväg längre ut i mindre blodkärlen där de sedan fastnar.
Redan existerande förträngningar (stenos) försvinner inte med mediciner. Hjärnans blodförsörjning är dock så fiffigt kontruerat att denna försörjs med 4 stora halskärl. 2 på vardera sida om halsen. Så trots om det ev. blir totalstopp i ena halssidans båda kärl så får hjärnan fortsatt blodförsörjning från den andra halssidans båda kvarvarande kärl.

Sådana här förträngningar i halskärlen kan ev. åtgärdas antingen operativt (skära med kniv) eller med en intervention på röntgen (angiografi) där man då går in med tunna katetrar i blodkärlet och dilaterar upp förträngningen med en ballong.
Om det är aktuellt med att åtgärda din förträngning eller hur behandlingen av denna ser ut medicinskt kan våra radiologer inte svara på. Detta är en fråga du ska ta med din egen doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cysta vid MR-hjärna

Jag svimmade ihop en del och va borta från 5-10 min innan jag vaknade kan även svimma sittandes. Gjorde en magnet röntgen och de kom fram till att jag har en Cysta mellan mina hjärnhalvor vad gör det? är det farligt? Går den att ta bort?

Många cystor som hittas i hjärnan hittas vid undersökning av annan orsak. Dessa är så kallade ”bifynd”. Dessa cystor ger oftast inga symtom utan ”bara finns där”. Vissa typer av cystor är även medfödda.
Dock kan cystor i hjärnan ge symtom som då föranlett en undersökning. Vilka symtom cystan ger beror ofta på vilken storlek och var den sitter. Påverkar den bl.a. ventrikelflödet av likvor ger detta oftast symtom. Tryckförändringar i skallen kan ge yrsel, huvudvärk, illamående, etc. Beroende på typ av cysta samt vilka symtom den ger kan man antingen följa förloppet eller om så behövs operera.
Men vilken typ av cysta det rör sig om och om en ev. behandling av denna är indicerad kan våra radiologer inte ge dig svar på. Likaså om det är denna cysta som är orsaken till dina svimningar.
Detta bör du höra med din egen doktor.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett