Röntgen och fertilitet

Jag är 26 år gammal. Jag har en fråga angående röntgen och fertilitet. Kan man bli steril om man utsätts för röntgenstrålning?

Fertiliteten påverkas inte av de stråldoser som förekommer i samband med röntgenundersökningar. För att orsaka sterilitet behövs höga stråldoser på ungefär 5000 mGy till testiklar eller äggstockar. Detta är 200 gånger högre än de stråldoser som förekommer vid de röntgenundersökning som ger de högsta stråldoserna.

Vid de stråldoser som förekommer vid röntgenundersökningar finns det heller ingen risk att bestrålning av testiklar eller äggstockar före en befruktning, ska leda till skador hos ett framtida foster. Detta trodde man förr, men numera menar man att det inte finns några ärftliga effekter.

Problemet med bestrålning av könskörtlar i samband med röntgenundersökningar är alltså inte försämrad fertilitet eller någon risk för ärftliga effekter som påverkar kommande generationer. Utan risken är att strålningen kan ge upphov till en strålningsinducerad cancer hos den person som blir röntgenundersökt. Könskörtlar tillsammans med röd benmärg, bröstkörtelvävnad, tjocktarm, lungor och magsäck är något mer strålningskänsligt än kroppens övriga organ/vävnadstyper.

Vill dock poängtera att strålningsrisken vid röntgenundersökningar generellt är väldigt liten. Risken man utsätts för i samband med bilresa till och från sjukhuset då man gör röntgenundersökningen är oftast i samma storleksordning som risken med själva röntgenundersökningen (beror visserligen på hur lång bilresan är, väglag, typ av undersökning mm, men riskerna är storleksmässing i samma härad).

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.