Ovarialcysta och MR

Fråga Har varit på MR för att kolla ländrygg och buk då hittades även en cysta i höger äggstock 2 cm stor kan man se på röntgen om den är godartad eller elakartad?

Svar Mindre ovarialcystor av olika genes som är relativt vanligt förekommande hos kvinnor och går ej att säkert att bedöma med MR.
Större cystiska förändringar kan lättare bedömas efter innehåll, väggtjocklek, etc.
För små förändringar, dit denna cysta på 2 cm räknas, är ultraljud en bättre metod för att mer exakt diagnostisera förändringens art. Denna ultraljudsundersökning görs då oftast av gynekolog.

Du kan läsa mer om ovarialcystor [ här ].

Svarat av L.U. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.