Om kontrastinjektion med komplikation

I juni åkte jag med ambulans till akuten med njurstensanfall. Under ambulansfärden sättes en kanyl i vänster arm för smärtlindring. Då erkände ambulanskillen att han stack fel, blödde mycket. Denna kanyl användes även till kontrastmedlet vid CT av njurarna. Dagen efter svullnad, värk i armen och värmekänsla.
Nu var jag på återbesök och gjorde en CT av njurarna igen. Även denna gång har jag fått ont i armen, stickningar i hand och fingrar, värmekänsla.
Vad händer? Jag har Psoriasis ooch Psoriasis artrit, kan det påverka? Vad ska jag göra?

Innan vi använder en av annan person satt venflon (kanyl) på röntgen för kontrastinjektion kontrolleras denna av oss själva. Detta för att försäkra oss om att den ligger rätt i blodkärlet. Kontrollen består då av aspiration av blod samt injektion av koksalt. Vid minsta tveksamhet sätter vi ny venflon.

Venflonen ska även vara så pass grov att den klarar ett högt injektionsflöde av kontrasmedel med vår ”tryckspruta”. Vid en CT-undersökning sprutas oftast kontrasten in med ca. 2-4ml per sekund. Under tiden kontrasten injiceras till patienten står vi alltid bredvid för att kontrollera att det går bra.
Vid de få tillfällena där kontrast trots allt ändå injiceras ut i mjukdelar runt blodkärlet stoppar vi injektionen omedelbart då vi känner detta eller om patienten uppger påtagliga smärtor från injektionsstället i armen.
Man kan man då få de symtom du fått lokalt i armen efter en sk. extravasering.
Om en del av kontrasten lagt sig utanför blodkärlet kan då denna kontrastsvullnad även ev. temporärt trycka mot nervbanor som leder längre ut mot handen och där ev. ge nurologiska symtom.

Små kontrastmängder utanför blodkärlet eller runt muskulaturen är oftast helt ofarligt. Kroppen tar själv hand om denna vattenlösliga vätska.
Om man på något sätt reagerar allergisk mot kontrastmedel visar sig detta oftast som illamående eller generella utslag samt ev. svullnad framför allt då i ansikte och hals. Psoriasis har ingen påverkan av ev. kontrastreaktion.

Om du av någon anledning ska genomgå ytterligare CT be dom antingen byta arm för injektionen. Om detta fenomen uppstår även i andra armen får man nog anse att du reagerar allergiskt mot kontrast med lokala symtom. Vid framtida CT-undersökning bör man då medicinerar dig mot ev. allergiska reaktioner (premedicinering) innan kontrastinjektion. Alternativet är att ge dig premedicinering redan nästa gång. Nackdelen är att då blir man tvungen att i framtiden alltid ge dig denna premedicinering vid röntgen med kontrast då man inte riktigt utrett orsakerna till dina besvär…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.