Oavsiktlig röntgenbestrålning mot foster

När jag var i vecka 22 skulle min sons (1,5 år) bäcken röntgas. Jag var med honom och det var meningen att jag skulle bes lämna stället före de tryckte på knappen. Men plötsligt glömde sköterskan bort det och tog en röntgenbild trots att jag stod endast en halv meter bort. Hur och framförallt har detta påverkat mitt foster? Är så otroligt orolig..

Det är inte något stort problem, och du behöver inte oroa dig. Du själv har träffats av spridd röntgenstrålning då du vara nära ditt barn då han röntgades. Den spridda röntgenstrålningen har låg energi och därmed kort räckvidd i vävnad. Detta innebär att din egen vävnad som finns mellan din hud och in till fostret fungerar som ett bra strålskydd för fostret.

Många tror att foster är extremt strålningskänsliga, men så är det inte. Foster är bara ungefär tre gånger mer strålningskänsliga än vuxna. Fosterstråldosen är i detta fall mycket liten och motsvarar några timmars bakgrundsstrålning (sök gärna mer information på nätet om bakgrundsstrålning). Den lilla risk som detta innebär kan anses som försumbar. Med största sannolikhet har ditt foster inte påverkats alls.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett