Forskning och strålning

Fråga Jag är en kvinna på 60 år. Har gjort totalplastik i höfterna 2 ggr på var sida. Sedan jag gjorde den första omoperationen, har jag ingått i någon forskning och gjort sk stereoröntgen en gång per år. Eftersom det är 12 år sedan första gången, har det blivit många röntgenundersökningar. Nu undrar jag om detta kan vara skadligt med så mycket strålning.
Kanske bör jag säga ifrån att jag inte vill vara med om det längre.

Svar Det är svårt att avgöra ev strålningsrisk då detta beror på antal bilder, bildtagning, exponeringsvärden, etc. Risk för ev. strålningsindicerade skador får nog anses som små.

Vad gäller all forskning är dessa alltid först godkända av någon etisk nämnd, forskningsnämnd, odyl. Dessa instanser tar då hänsyn till bl.a. strålningsriskerna, etc. innan de godkänner en forskning som denna.
Då du nu varit med i studien så lång tid bör du nog fortsätta då sådan här forskning oftas är till gagn för dig samt till andra nu och när studien avslutats.

Som inblandad i en forskning har du alltid rätt att få fortlöpande information om tid, risker, resultat, mm. Så hör dig för nästa gång på den aktuella röntgenkliniken. Varje röntgenklinik har en sjukhusfysiker som kan ge dig mer exakt information om den strålning du erhåller i samband med denna forskning.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024