CT colon

Fråga Skall genomgå CT-colon och undrar om det finns andra kontraster att få än dessa med jod eftersom jag är allergisk mot jod, och vilka ev biverkningar som då också kan medfölja.

Skulle också vilja veta om enbart Koloskopi-undersökning kan räcka för att utesluta två andra som är föreslagna , nämligen först CT-colon och senare vill man att jag ska göra en  sigmoideoskopi. Har genomgått många mag-och tarmundersökningar under de seanste 20 åren och även haft temporär stomi.

Svar Till CT-undersökningar finns inga andra kontrastmedelssorter för blod än de med jod i. Om du absolut måste göra en undersökning med denna kontrast måste man premedicinera dig först. Dvs. man behandlar med någon anti-allergi medicin innan undersökningen. Denna anti allergena premedicinering avser då att hindrar eller minskar ev. reaktioner mot ämnen i kontrastmedlet. Har man tidigare fått mycket utvecklade reaktioner mot kontrastmedel bör man välja annan undersökningsmetod. 

Alternativet till CT-colon är den konventionella tjocktarmsundersökningen. Vid denna undersökningen tillförs inget kontrastmedel till blodet.

Via ett endoskop (coloscopi) kommer man oftast bara upp i tjocktarmens distala delar (descendens, sigmoideum, rectum). Tjocktarmens alla ”krökar” kan göra det svårt att föra ”upp” endoskopet längre. Dock ett endoskop visualiserar tarmslemhinnan bättre än en svart och vit röntgenbild. Detta vad då gäller ändtarm och tjocktarmens mer distala delar.

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

2 svar på ”CT colon”

  1. Det går nog jämnt ut. Tidsmässigt är de lika långa.
    Vid båda metoderna pumpas det in luft i tjocktarmen via en pip i ändtarmen.
    Vid konventionell tjocktarm får du även kontrast i tjocktarmen vid undersökningen. Sådan här ”tarmkontrast” får du inte vid CT-colon.
    Däremot får du även jodkontrast till blodet vid CT-colon.
    Båda dessa tekniker ger ungefär lika mycket bestrålning. Det kan variera lite beroende på hur snabbt den konventionella undersökningen göres.

  2. ct-tjocktarm är den mer skonsam än en vanlig tocktarms röntgen.?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024