p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
08

Anatomi om tårkanalen


Om man är 6 år och klagar över att det pyser luft i ögonen när man ökar trycket i näsa och bihålor vad är det som hänt då???

Detta är en anatomifråga som vi anser oss vara duktiga på och nog kan svara på.
Rent anatomiskt finns en förbindelse mellan tårsäcken och näsans håligheter (nästårgången). Tårvätska tömmer sig normalt ner i näsan via denna gång.  Det finns troligen abnorma och medfödda varianter på gångar eller fistlar som löper fel där då tårflödet påverkas. Våra radiologer anser det verkar vara så i det här fallet.
Vi anser även detta bör utredas av en öronläkare då störningar i tårflödet kan orsaka ögonbesvär.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.