Njurröntgen och graviditet

I veckan var jag och fick min njurar röntgade. Och nu misstänker jag att jag är gravid, hur påverkar strålningen mitt foster?

Under tiden mellan befruktning och tre veckor efter befruktning är det befruktade ägget inte speciellt strålningskänsligt. Befruktade ägg som har någon defekt växer inte fast i livmoderslemhinnan eller utvecklas vidare. Detta gäller även för ägg som på något sätt har strålskadats. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget inte tagit någon skada av strålningen och det finns inte någon ökad risk för fostret.

Om du tror att det hade gått mer än tre veckor från befruktningen till bestrålningen är riskerna fortfarande mycket små, men effekten av strålningen är annorlunda. I så fall får du höra av dig igen.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Röntgen vid njursten

Min mann har fått diagnose nyrestein, og har jätte ondt.
Får inte nogon annat en smertevirkande läkar middel, hvilke er helt absurd i min mening, harn kisser blod og bør få röngten asap, men har fått tid til den slutet av januari.
Er det noen stelle i Sverige der jag kan ta med min mann for å ta en röntgen for å få säker beksjed om hva som feiler han ?
Ja ringer 1177 og de sender oss til skjukhuset men skjukhuset sier läkeren at han bare skal ta smertestillende og inget annet. Jag blir så opprørd at de nå i snart en väcke bare ”tror” og ikke har noe fakta om at det er det som feiler han.
Jätta konstig at de behandler mennesker på dette settet. Hvem skal ta ansvar om noe fruktansvärt skulle skje ham ?

Flertalet njurstenar lämnar kroppen av sig själv efter kort tid. Det är därför vanligt att man avvaktar detta och därför inte utför en röntgen förrän efter ca. 2-3 veckor.
Har patienten mycket svår smärta kan man behöva agera tidigare men det är en bedömning som görs av läkare.
Är man inte nöjd med den vård man erbjuds kan man vända sig till en annan läkare för bedömning.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Enkel undersökning av urinvägarna

 Jag ställer en fråga för min mor som haft många upprepade urinvägsinfektioner med feber de senaste 12 månaderna. Även om symptomen inte är helt typiska för njursten så funderar nu distriktläkaren på att göra en njurröntgen för att se om detta kan vara orsaken. Jag tycker detta låter bra då hon ändå får värk vid skuldrorna vid infektionerna. Hon har genomgått cystoskopi men denna undersökning visade inte på något onormalt. En normal njurröntgen är ju vad jag förstår lite tuff och krävande för patienten och om man är lite gammal och dålig kanske denna undersökning är jobbig.
Finns det andra moderna metoder för att titta på njurarna och undersöka förekomsten av njursten. Tekniken inom ”röntgen” har ju utvecklats enormt med datortomografi, magnetkamera etc.

 Du syftar nog på den tidigare vanliga urografin, med konventionell röntgenteknik, där en (”tuff”) kompression över urinledarna ingår som ett led i undersökningens gång.
För enbart stendiagnostik räcker det med en vanlig röntgenbild. Denna ger dock inte besked om hur njurarna fungerar, ser ut, om det föreligger ett stopp i urinledarna, etc.

Numera görs därför flertalet utredningar av urinvägarna med hjälp av datortomografi (CT-urografi) samt ultraljud. Detta betyder att förutom diagnostik av själva urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa) får man även bilder på resten av bukens organ (CT).
En CT-urografi får nog anses som den mest kompletta undersöknings-metoden då man, som sagt, även ser ev. bifynd inom buken som kan vara bakomliggande orsaker till besvären.
Då kontrastmedel till blodet ingår måste man dock vara observant på de kontraindikationer (svår allergi, astma, dåliga njurvärden, mm.) som finns för detta.
CT-urografi som sådan är annars en relativt enkel undersökningsmetod utan några förberedelser innan undersökningen.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Columna Bertini

Fråga Har ej fått svar på vad Columma Bertini är, bara att det är något med njurbarken.
Jag undrar om det måste opereras, är det en ofarlig eller elakartad cysta. Är det något som sprider sig i njuren och övriga kroppen. Måste detta kollas upp emellanåt. Märks det på några prover om det försämras…. vilka prover bör tas.
Ja jag är lite orolig efterom jag inte fått någon uppföljning eller närmare beskrivning av vad detta är.

Svar Partiet i njurvävnaden, mellan de sk. njurpyramiderna, kallas för Columna Bertin(-i).
Själva namnet betyder inget patologiskt i sig utan anger endast denna anatomiska struktur. Ibland ”buktar” denna struktur mer än ”normalt”. Det är vid dessa tillfälle man anger detta i svaret av en undersökning. Denna anatomiska struktur kan man ibland se vid ultraljudsundersökning av njurarna som görs av helt andra orsaker.
Detta är som sagt ingen sjuklig process utan får ses som en något avvikande anatomisk struktur i njuren av oklar orsak.

Svarat av C-G. S. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Terminologi

icon_mini_faq Vad är columna bertini eller bertina?

Ulla L.

icon_mini_register Detta är områdena i njurparenkymet (märgen) mellan njurpyramiderna. Dvs. området är lokaliserat inne i njuren.

icon_mini_profile J. B. överläkare
Röntgen Helsingborgs lasarett

Bilder vid urografi

icon_mini_faq Skulle vilja veta vilka bilder man tar när man gör en Urografi? Allså vad bilderna kallas.

icon_mini_register Vi tar följande bilder vid en normal tidbokad urografi med sk. kompression över urinledarna.

Bild 1: Kallad “frontal”. Stor översiktsbild.
Bild 2: “Blåsa”. Vinklad bild på urinblåsan.
Bild 3: “Vridning hö.” resp “vridning vä.”. Vridna bilder på njurarna.
Mellan bild 3 och 4 ges kontrastinjektionen.
Bild 4: “Tomografi 1, 2…”. Vi tar vid specifik frågeställning tomografibilder. Dessa är skarpa bildsnitt inom en nivå av kroppen. Tages med speciell teknik.
Bild 5: “Tidig”: Frontal bild över njurarna 5 minuter efter kontrastinjektion.
Mellan bild 5 och 6 anlägges kompressionsanordningen.
Bild 6: “Sen”: Frontal bild över njurarna 12 minuter efter kontrast.
Bild 7: “Vridning hö.”. Som bild 3, 15 minuter efter kontrast.
Bild 8: “Vridning vä.”. Som bild 3, 15 minuter efter kontrast.
Bild 9: “Kontrast”. Som bild 1, 20 minuter efter kontrast.
Bild 10: “Kontrastblåsa”. Som bild 2, 20 minuter efter kontrast.

Sedan kompletterar vi vid behov med annan bildtagning.
Detta kan vara en bild då patienten ligger i på magen som benämns “Bukläge”.
Om patienten går och kissar (ut kontrast från urinblåsan) kallas sedan denna bild för “Blåsa mikt”.
Vi akuta urografier samt sk. funktionell urografi minskas bildantalet och kompressionen läggs inte.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgen. Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024