Ses bröstcancer med PET/CT

Jag undrar om man ser bröstcancer med Pet/ct röntgen?
Undrar mycket över om man kan vara säker på att det inte finns bröstcancer om inget syns på ovan nämnda undersökning.

Enligt vår mammografiöverläkare kan man se, inte allt för liten, cancer i bröstvävnaden med PET/CT. Om nu båda brösten i helhet kommer med på bilderna.
Om det rör sig om en liten cancersvulst missar man förmodligen denna med PET/CT-undersökningen. All misstanke om cancer eller om man känner en knuta i bröstet måste undersökas av bröstläkare och ev. med mammografi.

Mammografen ger MYCKET mer detaljerade bilder av brösten än vad CT’n (förmodligen) någonsin kommer att göra.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning bakom blyskydd

Jag undrar om ett foster i v.3-5 kan ha fått en skadlig dos strålning då jag var med under en kallibrering av mammografiapparat, som då stod konstant på 38 KV och 250 mAs, under de kanske 10 exponeringar vi tog. Givetvis stod vi bakom bly skärmen, som hör till apparaten. Vill gärna höra ditt svar.
Tänker på detta mycket eftersom jag inte visste att jag var gravid då.

Inget problem alls. 38 kV genererar röntgenstrålar med låg energi som har kort räckvidd i vävnad. Det är bland annat därför som man komprimerar bröstet så det inte ska vara alltför tjockt för då får röntgenstrålarna svårt att gå igenom, och man måste använda fler röntgenstrålar och stråldosen blir högre.
Den strålning som kan träffa röntgenpersonal eller servicepersonal är dessutom spridd strålning. Denna har ännu lägre energi och om den träffar någon så ger den bara upphov till stråldoser i huden. Den kommer inte speciellt långt in i kroppen. Ett foster är därför väl skyddad av kvinnans vävnad som finns mellan huden och in till fostret.

Så även om du inte hade stått bakom en blyskärm hade stråldosen till fostret varit helt försumbar. Du själv hade dock fått en liten huddos. Nu stod du bakom en blyskärm och då blir stråldosen, till såväl dig själv som till fostret, noll.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Att amma efter röntgen och ultraljud

Har just varit på en rutin mammografi och kom efteråt på att strålningen kanske påverkar mjölken (ammar min 9 månaders baby men på mammografiavdelningen sa de att undersökningen (röntgen + ultraljud) var okej att genomföra eftersom jag bara ammar på natten)

Inget problem alls. Varken röntgenstrålar eller ultraljud påverkar mjölken.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Knöl i bröstet

 Har varit på mammografiundersökning i juni då jag kände en knöl i bröstet. Röngen och biopsi gjordes och konstaterades ofarlig. Nu känner jag att bröstet känns annorlunda och är orolig att nåt hänt.
Är det skadligt att gnomgå mammografi så ofta som med 4 månaders mellanrum? Kan en ofarlig knöl bli farlig under lika kort tid?

 Idag är mammografitekniken så pass optimerad att röntgenbestrålning mot brösten vid dessa undersökningar är minimal.
Befogade undersökningar anses väga starkt mer för röntgen än för den ev. ”risk” den minimala bestrålningen mot bröstet kan utgöra.
Vår mammografiöverläkare menar att nytillkomna förändringar ska man alltid få undersökt.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning vid mammografi

 Utan att veta att jag var gravid har jag varit på en mammografiröntgen. Barnet var förmodligen bara några dagar då röntgen genomfördes. Jag är väldigt orolig för att denna undersökning ska ha skadat barnet. Vilka och hur stora är riskerna?

 Riskerna är noll.
Vid mammografiröntgen används röntgenstrålar med låg energi för att få bästa möjliga bildkvalitet. Röntgenstrålar med låg energi har svårt för att tränga igenom vävnad. Det är bl.a. därför som man komprimerar bröstet.
Det finns ingen risk för ett foster vid mammografiundersökning. Man strålar mot brösten och inte mot fostret. Den strålning (spridd strålning) som eventuellt går i riktning mot fostret stoppas effektivt upp av kvinnas vävnad och strålningen når aldrig fram till fostret.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Mammografi vid graviditet

Fråga Har precis fått reda på min graviditet, fostret är idag ca 2 veckor. För 6 dagar sedan var jag på mammografi. Kan detta ha varit skadligt?

Svar Nej, mammografiundersökning är på inget sätt skadligt för fostret.
För att få röntgenbilder av bröstet med tillräckligt hög kvalitet måste man välja röntgenstrålar med låg energi. Detta medför att röntgenstrålarna har kort räckvidd genom vävnad. Det är bland annat av denna anledning som man trycker ihop bröstet vid undersökningen. Livmodern ligger långt in i kroppen och vävnaden/organen mellan bröstet och livmodern fungerar som ett utmärkt strålskydd som röntgenstrålarna inte klarar av att ta sig igenom.

Svarat av M. O., sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024