MR ländrygg

Fråga Har gjort en MR röntgen på bäcken och ländrygg eftersom jag har haft ont där.
Hur stor chans finns det att dom missat nåt? Jag menar med tumörer t.ex. eller kan jag som min läkare säger att jag ska konstatera mig som frisk, även fast jag har smärtor i rygg m.m

Svar MR är en mycket bra ”röntgenmetod” för ryggen och i stort sett alla ”mjuka organ” i kroppen. Risken att dom har missat någon tumör får nog anses vara minimal. Diskbråck ses mycket bra med MR. Denna misstanke var nog det som låg närmast till hands för din del (eller…?).
Nu får man inte betrakta MR som en absolut felfri (100%) diagnostisk metod. Det kan finnas trånga småpartier inom ryggraden som klämmer åt nervbanor som smärtar  vilket man med MR inte kan se. Trots den mycket bra teknik som MR är för att avbilda människokroppen.
Ryggproblematik får nog anses som en ”folksjukdom” idag. Många åkommer med ryggont finner man inte svar på trots idogt letande med allehanda röntgenmaskiner….

Så trots allt bör/måste man kunna tro och lita på sin egen doktor!

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Reaktiva pålagringar

Fråga Röntgensvaret visade stora reaktiva pålagringar på L2 och L3. Vad innebär det för min onda rygg?

Svar Reaktiv pålagring betyder att ben bildas som resultat av rörelser i en led som bakomliggande orsak eller i detta fall på kanterna av kotkropparna. Dessa benutskott som bildas på benhinnan är helt godartade och kommer mer eller mindre med åren hos flertalet människor. Dessa pålagringar kallas även för osteofyter. De flesta människor märker inte av denna process.

Osteofyter på kotkanterna kan dock vara tecken på att diskens struktur förändrats. Dvs. en degeneration (försämring) av disken påbörjats. Denna benpålagring kan senare ev. även påverka själva mellankotsdisken som då kan leda till en förträngning (stenos) av nervrot.
Om omfattande benbildning sker kan detta även inverka på en leds rörlighet. Vad gäller ostefyter på kotkropparna kan dessa växa över mellankotsdisken och bilda ny ”led” ihop med osteofyt på annan kotkropp. Rörligheten mellan de två kotorna blir inskränkt vilket kan ge senare ryggproblem av intilligande rörelsesegment (två kotor med mellankotsdisk). Denna ”överbroande” benbildning i ett sk. rörelsesegment  kan även användas i behandlande syfte av en havererad mellankotsdisk. Detta åstadkommer men med inopererad benimplantat som bildar en sammanväxtning av kortorna. Dock ger även detta ofta problem från intilligande rörelsesegment på grund av den ökade belastningen.

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR ländrygg

icon_mini_faq Jag ska på magnetröntgen. Ska röntga ländryggen. Vad kommer att hända? Kommer jag vara fastspänd eller något? Jag ska göra en liten magnetröntgen vad innebär det (punktröntgen)?

icon_mini_register Du kommer att få ligga på rygg på en brits där du ej är fastspänd. Denna brits förs in i en tunnelliknande magnet som är 60-70 cm i diameter, 135-180 cm lång och öppen i båda ändar. Ländryggen skall vara i mitten av magneten. Olikheten av apparatmåtten beror på märket på apparaten.

icon_mini_profile A-C. K, sektionsledare magnetkameran
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ländrygg

icon_mini_faq Jag undrar om det gör ont när man blir röntgad med kontrastmedel i mitt fall ländryggen?

icon_mini_register Undersökning av ländryggen med kontrast göres nästan uteslutande antingen med magnetkamera (MR) eller datortomografi (CT, skiktröntgen).
Du får då kontrasten insprutad via en “vanlig” tunn nål i armvecket… eller något annat ställe där du har “fina” blodkärl. Själva bildtagningen efteråt känns inte det minsta. Vid kontrastinjektion vid CT-undersökning kan man ev. uppleva en snabbt övergående mindre värmekänsla i kroppen.
Vi har en tredje variant röntgen av ländryggen med kontrastmedel. Vid röntgen av facettlederna i ländryggen kan man behöva injicera en liten mängd kontrast för verifiering av leden vid bildtagningen. En tunn nål stick då in i ryggen mot aktuell kota. Även denna procedur känns oftast obetydligt. Denna undersökning förekommer mer sällan.
Dock måste man poängtera att alla människor är olika vad gäller smärtnivå vid nålstick, kontrastinjektion o.dyl. Vissa tycker det är mycket obehagligt emedan andra knappt känner av något.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgenavd. Helsingborgs lasarett

Rotblockad ländrygg

icon_mini_faq Jag har fått tid för ländryggen + injektion av Farmaka.
Vad för farmaka är det som används? MR-röntgen visade låg L5-S1, en måttligt buktande disk med en lätt deformering av främre durasäcken med dominas för vänster. Även en vä-sidig lateral recess-stenos som påverka vänster S1 roten. Kan en nervblockad hjälpa mig?
Sjukgymnastik hjälper mycket lite. Har haft ont i över 1 år och har smärtor dygnet runt.
Har läst att det kan finnas en viss risk med en nervblockad såsom viss förlamning, stämmer det ? Tacksam för svar snarast.

icon_mini_register Du har flera frågor så jag börjar med den första.
De mediciner som är aktuella är antingen lokalbedövningsmedel eller en kombination av lokabedövningsmedel och kortison.
Du har, vad du beskrivit, ett diskbråck som har förutsättning att kunna påverka nervroten i övergången länd-sakralrygg. För att vi säkert skall veta att dina besvär är orsakade av detta diskbråck vill vi därför bedöva den nervrot som kan vara påverkad. Anledningen till detta är att man ibland kan ha diskbråck som inte ger symtom.
Diskbråck som klämmer eller ligger an mot en nervrot ger ofta upphov till en lokal inflammation runt nervroten som då i sin tur ger upphov till ännu större trängsel och ytterligare besvär.
Passar dina symtom med den nervrot som vi har funnit vara påverkad vid MR-kamera undersökning väljer man ofta att spruta en blandning med lokalbedövning och kortison för att både ta bort smärtan och dämpa den inflammatoriska reaktionen runt nervroten som jag beskrivit ovan.
Den spruta du får, med blandningen enl. ovan, ger ibland en viss, men kortvarig, bedövnings- /förlamningskänsla i det ben som den aktuella nervroten löper ner i. Ungefär på samma vis som man kan uppleva i munnen när man bedövas hos tandläkaren.

Mvh
icon_mini_profile J. B. leg. läk.
Röntgen, Helsingborgs Lasarett AB

oktober 17, 2002

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024