Andra fynd vid CT-urinvägar

Har gjort en CT njurar, urinvägar med kontrast. Undrar om fler organ i buken kan ses med den undersökningen.

CT-urinvägar
CT-urinvägar

Vid en CT-undersökning (datortomografi) av urinvägarna med kontrastmedel kan man även diagnostisera bifynd i andra organ bara dom är med på bild. Många diagnoser baserar sig på sk. bifynd i samband med undersökning av helt andra orsaker och organ. Detta gäller framförallt vid CT-undersökningar där en stor del av kroppens organ och strukturer avbildas. Dessa bifynd kan patienten vara helt omedveten om och är helt symtomfri från.

Bifynd göres relativt ofta vilka flera av dom kan vara svåra att ställa en adekvat diagnos på. Undersökning baserad på annan frågeställning och patologi ”designas” tekniskt mot just den frågeställningen. Bifynd i andra organ kräver ev. annan ”design” av undersökningen för att få optimala bilder för en säker diagnostik. Dessa patienter kan därför rekommenderas att genomgå ytterligare kontroller för något som sedan visar sig inte spelar någon roll för hälsan.

I en Skotsk undersökning från 2013, med 300 helt friska och helt symtomfria 73-åringar, gjordes en MR-hjärna där fann man patologiska förändringar i en tredjedel av alla dessa ”friska” patienter.

K. T. rtgssk
Röntgen Helsingborg